15 พ.ค. 2566 187 0

From Zero to Hero ผู้บริหารฟอร์ติเน็ตชี้ เลือกเส้นทางสายอนาคต ต้องมองระยะยาว

From Zero to Hero ผู้บริหารฟอร์ติเน็ตชี้ เลือกเส้นทางสายอนาคต ต้องมองระยะยาว

เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางการทำงานให้กับคนรุ่นใหม่ ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต ได้เข้าร่วมในกิจกรรม From Zero to Hero: A Day in a Life as a Country Manager ในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเลือกเส้นทางการทำงานในอนาคต เป้าหมายและสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ SPUIC Student Lounge วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เมื่อเร็วๆ นี้

ในฐานะผู้จัดการประจำประเทศไทย ขององค์กรธุรกิจด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ชั้นนำของโลก ภัคธภาได้ให้แนวคิดสำคัญในการพิจารณาเลือกเส้นทางการทำงานว่า ให้มองเป้าหมายในระยะยาวให้ชัดเจน เพราะสำหรับตัวเธอเองแล้ว การลองงานเพื่อเรียนรู้ และการฝึกฝนฝีมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้มาต่อยอดคือสิ่งสำคัญ และด้วยมุมมองที่เชื่อมั่นว่า “ไอที” จะกลายเป็นธุรกิจสำหรับโลกอนาคต และไอทีคือสิ่งที่จะตอบโจทย์สำหรับการเติบโตในสายอาชีพในระยะยาว ภัคธภาจึงมุ่งมั่นในการเก็บความรู้ ต่อยอดประสบการณ์การทำงานในสายไอที พร้อมมองไปข้างหน้าถึงแนวโน้ม หรือเทรนด์ทางธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งคลาวด์ เวอร์ชวลไลเซชั่น จนถึงไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อวางแผนเติบโตในเส้นทางไอทีอย่างมั่นคงและชัดเจน

“อยากสนับสนุนให้มองออกไปถึงการเติบโตในระยะยาวในสายธุรกิจที่ต้องการเข้าไปสู่ หากพิจารณาและเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่ใช่ และต่อยอดได้ในระยะยาว สิ่งที่เราพยายามในวันนี้จะกลายมาเป็นรางวัลให้กับเราในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน”