15 พ.ค. 2566 677 1

ดีป้า เปิดตัว d-station พร้อมร่วมสานฝันผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เป็นจริง

ดีป้า เปิดตัว d-station พร้อมร่วมสานฝันผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เป็นจริง

ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ – สังคมดิจิทัลระดับท้องถิ่นต่อเนื่อง เปิดตัว "d-station" พร้อมร่วมสานฝันผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เป็นจริง

ดีป้า เปิดตัว d-station กลไกการส่งเสริมผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลชุมชนยุคใหม่ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล เดินหน้าประกาศรับไอเดียธุรกิจที่มาพร้อมทำเล เพื่อพิจารณาร่วมลงทุน และปั้นธุรกิจให้เป็นจริง นำร่องพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด เพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลระดับท้องถิ่นด้วยศักยภาพคนรุ่นใหม่ เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการครั้งที่ 2 เร็ว ๆ นี้


ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับท้องถิ่นนับเป็นอีกแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ระดับท้องถิ่นยังมีกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในพื้นที่โดยรอบได้ แต่ในทางกลับกัน คนกลุ่มนี้ยังต้องแบกรับต้นทุนสำหรับการลงทุนในระยะเริ่มต้น ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงเปิดตัว d-station กลไกส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อนแท้ที่พร้อมแบกรับความเสี่ยง พูดคุยให้คำปรึกษา และร่วมทลายกำแพงอุปสรรคที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องเผชิญ

"เราเชื่อว่า การกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระดับท้องถิ่นจะต้องอาศัยความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักบ้านเกิด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งมีแนวคิดในการทำธุรกิจ หรือที่เราเรียกว่า Digi-preneur ดังนั้น d-station จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลชุมชนยุคใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่ง ดีป้า พร้อมที่จะเป็นกำลังเสริมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยระยะเริ่มต้นจะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง" ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการส่งเสริมจะต้องมีแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงมีอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ต้องการดำเนินธุรกิจ โดยปัจจุบัน d-station อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากการเปิดรับสมัครครั้งที่ 1 และเตรียมเปิดรับสมัครครั้งที่ 2 เร็ว ๆ นี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ www.depa.or.th/depafund หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2026 2333 ต่อ 1236 ภานุวัฒน์ กรีติโชติวัฒนา นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดีป้า พร้อมติดตามข่าวสารผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็น www.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand