2 พ.ค. 2566 910 27

ได้ใช้จริงแล้ว เทคโนโลยี Wi-Fi 6E ยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์

ได้ใช้จริงแล้ว เทคโนโลยี Wi-Fi 6E ยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์

จากที่เว็บไซต์ adslthailand ได้รายงานข่าวเทคโนโลยี Wi-Fi 6E อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ล่าสุดมติที่ประชุม กสทช.ได้เห็นชอบให้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 GHz เป็นคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (unlicensed)


ล่าสุด มีข่าว โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยวันที่ 26 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงาน กสทช. และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR AR และ XR ในด้านการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการยกระดับความทั่วถึงของการให้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย โดยในการแถลงข่าว ได้กล่าวถึงความสนใจของภาคอุตสาหกรรมในการขอทดลองทดสอบนวัตกรรมสำหรับคลื่นความถี่ 6.425 – 7.125 GHz สำหรับการทดลองการใช้งาน Wi-Fi 6E และ Wi-Fi 7 ในอนาคตอีกด้วย

จากข่าวนี้ ทำให้เรามองอนาคตได้ว่า ประเทศไทยได้รับการอนุมัติ Wi-Fi 6 และ 6E จาก กสทช. แล้วโดยไม่ต้องขออนุญาตใช้งาน 

นั่นหมายความว่า นับจากนี้เราสามารถใช้งานความถี่ 6GHz ได้แล้ว ไม่ว่าอุปกรณ์รับ /ส่งจะใช้ Technology Wi-Fi 6 หรือ 7 ก็ตาม เป็นไปตามมาตราฐาน UNII-5 อ่านเพิ่มเติมข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.nbtc.go.th/News/Information/6000.aspx?lang=th-th