27 เม.ย. 2566 736 20

AIS Business – VMware ยกระดับขีดความสามารถกับความต้องการของผู้ประกอบการแบบ Personalized ด้วย เทคโนโลยี Multi-cloud

AIS Business – VMware ยกระดับขีดความสามารถกับความต้องการของผู้ประกอบการแบบ Personalized ด้วย เทคโนโลยี Multi-cloud

AIS Business และ VMware(วีเอ็มแวร์) เดินหน้าประกาศความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อตกลงใหม่ที่ร่วมกันทำงานเพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีกว่าด้วยคลาวด์โซลูชันที่ถูกยกระดับและพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการแบบ Personalized ของผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ด้วยการนำเทคโนโลยี Multi-cloud ของ VMWare มาสร้างระบบนิเวศของคลาวด์ให้มีความสมบูรณ์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการให้บริการคลาวด์โซลูชันของไทย โดยมีเป้าหมายสำคัญในการนำโครงข่ายดิจิทัลอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึงโซลูชันคลาด์ของ VMware ที่จะมาช่วยผลักดันการทำงานของภาคธุรกิจ SME หรือแม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีศักยภาพที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ที่จะมีความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศอีกด้วย 


เอกภาวิน สุขอนันต์ Country Manager, Thailand, VMware “AIS ถือเป็นพาร์ทเนอร์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ VMware โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาเรายังคงทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศไทยด้วความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร ผ่านการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของ VMware ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และโครงข่าย 5G ที่แข็งแกร่งจาก AIS ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการแพลตฟอร์มคลาวด์แบบ Multi-cloud ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการไทยธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS  กล่าวว่า เราหวังว่าการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับ VMware ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งการทำงานในฐานะผู้นำด้านโซลูชันคลาวด์ที่มีความพร้อมและตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เพราะเราเชื่อว่าโซลูชันคลาวด์ เป็นเสาหลักสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่จะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพใหม่ๆ ในการทำดิจิทัลทรานฟอร์มเมชันภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รวมถึงยังช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขัน และบริบทใหม่ๆ ของโลกได้อย่างทันท่วงที


เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการดิจิทัลบนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1460 MHz (นับรวมคลื่นความถี่ที่ร่วมมือกับพันธมิตรรวมถึง NT ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กสทช.) และมีจำนวนผู้ใช้งานสุดกว่า 46 ล้านเลขหมาย (ณ ธันวาคม 2565) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ AIS eSports, AIS Insurance Service ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่พร้อมนำศักยภาพเข้าสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน พบกับเราได้ที่ www.ais.th

เกี่ยวกับ VMware

VMware เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้าน multi-cloud สำหรับแอปพลิเคชันทุกแบบ ทำให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลที่องค์กรสามารถควบคุมได้ ในฐานะขององค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ ซอฟท์แวร์ของ VMware มอบความยืนหยุ่น และ ทางเลือกที่จำเป็นแก่ธุรกิจในการสร้างอนาคต มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน Palo Alto, California VMware มีพันธกิจในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าผ่านวาระสำคัญในปี 2030 ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.vmware.com/company