22 เม.ย. 2566 290 0

สกมช. จับมือ ซิสโก้ ยกระดับด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับเยาวชนและบุคลากร

สกมช. จับมือ ซิสโก้ ยกระดับด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับเยาวชนและบุคลากร

“สกมช. จับมือ ซิสโก้ ยกระดับด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับเยาวชนและบุคลากร พร้อมรับมือภัยคุกคาม ด้วยหลักสูตรระดับสากล”


สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พลอากาศตรี  อมร  ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมเพิ่มระดับความสามารถในการรักษาความปลอดภัย กับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย วีระ  อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม Confidential ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ NCSA ร่วมเสริมสร้างและแบ่งปันความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านหลักสูตรในโครงการ Cisco Networking Academy แก่เยาวชน และ บุคลากรภาครัฐ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานของบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และสอดรับกับการขยายตัวของบริการดิจิทัลต่างๆ ที่มีมากขึ้น


พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้กล่าวว่า “เราเชื่อว่าภาคเอกชนเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับซิสโก้ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำทักษะความรู้มาตรฐานระดับสากลมาถ่ายทอดให้กับเยาวชน บุคลากรภาครัฐทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนความต้องการของรัฐบาลในการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งตรงกับภารกิจของ สกมช. ในการสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี  การเร่งพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้กับผู้นำเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญช่วยทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จได้เร็วขึ้น และสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรและประชาชนในประเทศได้ดียิ่งขึ้น”

คุณวีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ สกมช. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในระดับเยาวชนและบุคลากรภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องภายใต้การสนับสนุนของ สกมช. ด้วยหลักสูตรในโครงการ Cisco Networking Academy เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วยดี และสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้มาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพขับเคลื่อนประเทศต่อไป”