20 เม.ย. 2566 474 2

ดีอีเอส - ดีป้า ลงพื้นที่ภาคกลาง ปักหมุด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 2

ดีอีเอส - ดีป้า ลงพื้นที่ภาคกลาง ปักหมุด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 2

ดีอีเอส และ ดีป้า เดินหน้าจัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งผลักดันผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยใช้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ขยายโอกาสทางการตลาด พร้อมเปิดพื้นที่พูดคุย รับคำปรึกษา เจรจาจับคู่ธุรกิจกับเครือข่ายผู้ให้บริการด้านดิจิทัล เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ และร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย


ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี กิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า วิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ภาคกลางและผู้สนใจเข้าร่วมพิธี

ชัยวุฒิ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นวางรากฐานระบบสาธารณูปโภค โครงข่ายสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเดินหน้าประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสาธารณะ อีกทั้งเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น ดีป้า จึงได้ร่วมกับ ทราวิซโก เทคโนโลยี พัฒนาแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ภายใต้โครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือลดต้นทุน สร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มรายได้ และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในโลกยุคดิจิทัล


ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้า มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปเพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย อาทิ ThailandCONNEX โอกาสที่มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำกว่า จัดการรูปแบบท่องเที่ยวแบบไหนที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ประโยชน์ Travel Trend:  Why digital technology matter การท่องเที่ยวชุมชนกับ


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน สอนตัดต่อรูป ถ่ายภาพ ให้ดูแพง สร้างเเบรนด์ให้ได้กำไรสูง สร้างโอกาสทางธุรกิจ ฝ่าวิกฤติด้วยแหล่งเงินทุน กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วย Smart Tourism วางแผน Content สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวให้เกิดยอดจองตามกระบวนการ Marketing Funnel นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) การพูดคุย ปรึกษา และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล

“กิจกรรม Digital Tourism Business Matching จะจัดขึ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ในพื้นที่ที่เป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว เริ่มต้นที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก และต่อด้วยประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แฟลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX และเทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถพูดคุย ขอคำปรึกษา และเจรจาธุรกิจกับเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลที่จะสามารถเป็นผู้ช่วยและคู่คิดทางธุรกิจ ร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว


ขณะที่ วิศิษฐ์ กล่าวว่า ThailandCONNEX ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ลดขั้นตอนความยุ่งยาก มุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เช่น บล็อกเชน (Blockchain) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สนับสนุนด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวในด้าน

การออกแบบ ปรับปรุงสินค้าและบริการ และต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับประกอบการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX พร้อมที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก 


สำหรับกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 1 ภาคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีขึ้น ณ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 5 ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง ดีป้า ขอเชิญชวนผู้ประกอบในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ที่ www.thailandconnex.com, Facebook Page: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900