10 เม.ย. 2566 1,209 2

AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาต คลื่นความถี่ 700 MHz ชุดที่ 1 งวด 3 ย้ำมีคลื่นความถี่ครบและมากสุดในไทย 1460 MHz

AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาต คลื่นความถี่ 700 MHz ชุดที่ 1 งวด 3 ย้ำมีคลื่นความถี่ครบและมากสุดในไทย 1460 MHz


บรรยายภาพ : วรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ เอดับบลิวเอ็น ในเครือ เอไอเอส เป็นตัวแทนชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ชุดที่ 1 งวด 3  โดยมี สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ


บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในกลุ่ม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ชำระเงินค่าคลื่น 700  ชุดที่ 1 งวด 3  เป็นเงิน  1,835,478,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้แก่ กสทช. เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน ต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ


สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำคลื่นความถี่ที่ได้จากการประมูลมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า คนไทย และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อนับรวมจำนวนคลื่นความถี่ในมือที่เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง NT (ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก กสทช.) จะทำให้มีคลื่น 700 MHz รวมเป็น 40 MHz (Downlink 20 MHz และ Uplink 20 MHz) และเมื่อรวมกับคลื่นความถี่เดิม ส่งผลให้ AIS ยังคงยืนหยัดในฐานะผู้นำที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในอุตสาหกรรม คือ  1460 MHz ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคธุรกิจ”


สมชัย ย้ำว่าเรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและเสริมขีดความสามารถของคลื่นความถี่ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย Cognitive Tech-Co หรือการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมอัจฉริยะ ด้วยการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีความแข็งแรงตามมาตรฐานโครงข่ายระดับโลก โดยในปีนี้ได้ตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ที่ 27,000 - 30,000 ล้านบาท อันจะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจแบบร่วมกันหรือ ECOSYSTEM ECONOMY ซึ่งจะทำให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการดิจิทัลบนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1420 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 46 ล้านเลขหมาย (ณ ธันวาคม 2565) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ AIS eSports, AIS Insurance Service ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่พร้อมนำศักยภาพเข้าสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน พบกับเราได้ที่ www.ais.th