31 มี.ค. 2566 305 0

ดีอีเอส - ดีป้า เปิดพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด DIGITAL INFINITY Networking Night

ดีอีเอส - ดีป้า เปิดพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด DIGITAL INFINITY Networking Night

ดีอีเอส - ดีป้า เปิดพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด และความก้าวหน้าการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทยผ่านกิจกรรม DIGITAL INFINITY Networking Night พร้อมประสานความร่วมมือผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยและต่างชาติ ยก ThailandCONNEX แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ เร่งพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัล


พันตำรวจโท อนุรักษ์ จิรจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดกิจกรรม DIGITAL INFINITY Networking Night ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ดีป้า ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ รวมถึงเครือข่ายดิจิทัลอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

พันตำรวจโท อนุรักษ์ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมี ดีป้า เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน โดยในปี 2566 ดีป้า พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่ 2 รวมถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ (New Wave Industry) และซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ผ่าน 8 โครงการสำคัญ


ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รองรับการเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศผ่าน 8 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการ HACKaTHAILAND 2023

2. โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล (Digital Tourism)

3. โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)

4. โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors: SCA Gen 2)

5. โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย

6. โครงการแพลตฟอร์ม CONNEXION

7. โครงการพัฒนาทักษะ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม E-SPORTS ไทยเทียบเท่าระดับสากล

8. โครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคตและยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL)

และอีกหนึ่งโครงการสำคัญคือ โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)


“สำหรับกิจกรรม DIGITAL INFINITY Networking Night ที่จัดขึ้นวันนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงอัปเดตความก้าวหน้าการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทยผ่านโครงการสำคัญภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY ระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ รวมถึงพี่น้องอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยและต่างชาติ เพื่อเป็นแนวทางบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ดิจิทัลโดยแท้จริง” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว


นอกจากนี้ ภายในกิจกรรม DIGITAL INFINITY Networking Night ยังมีการนำเสนอความก้าวหน้าของ ThailandCONNEX แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติจากโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลที่ร่วมกันพัฒนาโดย ดีป้า และ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยกับตัวแทนผู้ให้บริการท่องเที่ยว (OTAs) ทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน และขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ พร้อมเร่งพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัล

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ได้ทางเว็บไซต์: www.thailandconnex.com เพจเฟซบุ๊ก: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900