29 มี.ค. 2566 369 0

ดีป้า - SME D Bank เดินหน้าติดอาวุธดิจิทัล SMEs ไทยในโครงการ FIT & FIRM

ดีป้า - SME D Bank เดินหน้าติดอาวุธดิจิทัล SMEs ไทยในโครงการ FIT & FIRM

ดีป้า และ SME D Bank ลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับ SMEs ไทยปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการ FIT & FIRM ติดอาวุธ สร้างโอกาสเติบโตให้ธุรกิจ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล แนะนำหลากหลายเทคโนโลยีที่จะมาช่วยผู้ประกอบการยกระดับธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม TECHHUNT พร้อมช่องทางเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อติดปีกธุรกิจ ต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการ ‘FIT & FIRM ติดอาวุธ สร้างโอกาสเติบโตให้ธุรกิจ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลและแหล่งทุนที่จะช่วยบริหารจัดการและยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้สามารถรับมือกับการแข่งขันของโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ประกอบการ SMEs ถือเป็นเสาหลักที่ทำให้เกิดการจ้างงานได้มากถึง 12 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 72% ของประเทศ ซึ่ง ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงยกระดับการดำเนินธุรกิจ


“สำหรับความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ SME D Bank ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทยผ่านการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) สัญชาติไทยของ ดีป้า ผ่าน TECHHUNT แพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมเทคโนโลยีและบริการที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาดิจิทัลโซลูชันมาใช้แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการสามารถวางใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์และบริการที่เลือกสรรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับราคาที่คุ้มค่า และตรงตามความต้องการกับภาคธุรกิจ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ ดีป้า ยังมีกลไกส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Transformation Fund) มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) เป็นต้น ทั้งหมดจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับการแข่งขันของโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ


ด้าน นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวว่า โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะเดียวกัน การแข่งขันกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งมีปัจจัยเสี่ยงที่ท้าทายเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพด้อยกว่ารายใหญ่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว มีกระบวนการทำงานที่กระชับและต้นทุนต่ำเพื่อที่จะพาธุรกิจของตนเองให้อยู่รอดและเดินหน้าต่อ ซึ่งการนำเครื่องมือดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจนับเป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถยกระดับและปรับตัวทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

“ความร่วมมือระหว่าง SME D Bank และ ดีป้า ภายใต้โครงการ FIT & FIRM ติดอาวุธ สร้างโอกาสเติบโตให้ธุรกิจ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการและยกระดับธุรกิจกว่า 100 เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบริหารจัดการหน้าร้าน ระบบบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมสร้างแคตาล็อกออนไลน์ ฯลฯ พร้อมกันนี้จะได้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่ดิจิทัลจาก SME D Bank และ ดีป้า อย่างต่อเนื่อง” กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าว


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำมาใช้ยกระดับ ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล SME D Bank ได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ‘SME D พร้อม’ ไว้รองรับ โดยมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาทต่อราย เปิดกว้างสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR-2.25% หรือ 4.75% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุดถึง 15 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดถึง 18 เดือน