15 มี.ค. 2566 372 0

ชัยวุฒิ ร่วมเวที WSIS Forum 2023 หนุนประเทศสมาชิกเสริมเกราะ ระวังภัยโลกไซเบอร์ร่วมกัน

ชัยวุฒิ ร่วมเวที WSIS Forum 2023 หนุนประเทศสมาชิกเสริมเกราะ ระวังภัยโลกไซเบอร์ร่วมกัน

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะผู้เเทนไทย ร่วมงาน World Summit on the Information Society Forum ประจำปี 2023 (WSIS Forum 2023) จัดโดย สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และองค์การระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมของไทย ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Policy Session หัวข้อ “Building confidence and security in the use of ICTs” โดยกล่าวถึงความสำคัญของนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกฎหมายด้านดิจิทัลของไทยที่พร้อมรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการจัดทำร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ ที่ทันต่อภัยคุกคาม และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ในการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีชัยวุฒิ ได้เสนอแนวทางร่วมแก้ปัญหา online scams ที่เป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลก และต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหา


นอกจากนี้ ชัยวุฒิ ยังได้หารือทวิภาคีร่วมกับ Dr. Mohammed Saud Al Tamimi ตำแหน่ง Governor of the Communications, Space and Technology Commission (CST) จากประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ คือ การสนับสนุนงานของ ITU ในเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมประชากรโลก โดยเฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโครงข่ายภาคพื้นดิน แต่สามารถใช้โครงข่ายดาวเทียมในการเชื่อมโยง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการดำเนินการ อีกทั้ง ประเทศซาอุดิอาระเบีย ยังสนใจทำความร่วมมือ (MoU) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับประเทศไทย


สำหรับการประชุม WSIS เป็นการประชุมระดับโลกที่สำคัญด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อผลักดันให้ประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2030 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก ITU จำนวน 193 ประเทศเข้าร่วมการประชุม ทั้งผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรส เคนยา ไนจีเรีย แกมเบีย ติมอร์เลสเต และผู้แทนระดับสูงจากองค์การระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติ เช่น เลขาธิการสหประชาชาติ เลขาธิการ WIPO และ เลขาธิการ UPU เป็นต้น