14 มี.ค. 2566 261 0

สดช. จับมือ พม. ตำรวจ และกองทุนการศึกษา ลงนาม MOU พัฒนาระบบการแจ้งเหตุ ช่วยเหลือ และส่งต่อเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม

สดช. จับมือ พม. ตำรวจ และกองทุนการศึกษา ลงนาม MOU พัฒนาระบบการแจ้งเหตุ ช่วยเหลือ และส่งต่อเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม

ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุ ช่วยเหลือ และส่งต่อเด็กเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม (ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม Emergency Social Services : ESS Thailand) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กล่าวว่า สำหรับระบบการแจ้งเหตุ ช่วยเหลือ และส่งต่อเด็กเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม (ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม Emergency Social Services : ESS Thailand) เป็นการนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการด้วยการแจ้งเหตุอย่างง่าย ผ่าน Line OA ซึ่งสามารถแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุในระบบให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบแจ้งเหตุ ESS ยังออกแบบมาให้รองรับการแจ้งเหตุผ่านเสียง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือได้แบบ Real Time ทั้งยังนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในการป้องกันเหตุและแก้ไขปัญหาเชิงรุกต่อไปได้


“ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เตรียมพร้อมให้อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เป็นผู้แนะนำวิธีการใช้งานระบบแจ้งเหตุดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ” ภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติม