9 มี.ค. 2566 650 211

AIS Fibre พลิกโฉมมาตรฐานงานบริการใช้ AI ตรวจสอบ นัดหมาย แก้ไขอัจฉริยะ ครั้งแรก!! ของวงการเน็ตบ้านบนแอป myAIS

AIS Fibre พลิกโฉมมาตรฐานงานบริการใช้ AI ตรวจสอบ นัดหมาย แก้ไขอัจฉริยะ ครั้งแรก!! ของวงการเน็ตบ้านบนแอป myAIS

หลังจากที่ AIS Fibre ได้สร้างมาตรฐานการให้บริการกับอุตสาหกรรมเน็ตบ้านของเมืองไทย ด้วยการให้คำมั่นสัญญาในการดูแลลูกค้าที่พร้อมแก้ไขปัญหาให้ภายใน 24 ชั่วโมง ล่าสุดได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วย Intelligent Service หรือนวัตกรรมการให้บริการและดูแลลูกค้าอัจฉริยะ ครั้งแรกในวงการเน็ตบ้านที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI มาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยให้กับลูกค้ากับช่องทางใหม่ แก้ไขปัญหาเน็ตบ้าน หรือ AIS PLAYBOX ผ่านแอป myAIS ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือลูกค้าด้วยระบบตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ (Smart Diagnostics) กว่า 40 รายการ วิเคราะห์ปัญหาตรงจุด อีกทั้งยังมีฟังก์ชันนัดหมายช่าง ติดตามสถานะการแก้ปัญหา รวมถึงมีแจ้งเตือนเมื่อทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อย โดยลูกค้าสามารถดำเนินการทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

สุนีย์ โรจนโอฬารรัตน์ หัวหน้าแผนกงานบริหารการตลาดธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ AIS กล่าวว่า “หัวใจของการให้บริการ คือต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าอย่างถ่องแท้ที่ไม่ใช่แค่การวิ่งตามการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องคาดการณ์และมองไปข้างหน้าแบบ Beyond Expectation ทำให้ AIS Fibre เป็นผู้เล่นที่สามารถคิดนำ ทำก่อน ได้ในทุกเรื่อง โดยเฉพาะงานบริการและดูแลลูกค้า ดังนั้นการขยับตัวของเราในทุกครั้ง ก็มักจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ตั้งแต่การประกาศว่าพร้อมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง ล่าสุดวันนี้กำลังจะยกระดับการให้บริการและดูแลลูกค้าไปอีกขั้นด้วยการใช้ศักยภาพของ AIS ในด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และ AI เข้ามาพลิกโฉมกระบวนการให้บริการสู่การเป็น Intelligent Service ที่พร้อมให้ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา และตรวจสอบสถานการณ์ใช้งานได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์บนแอป myAIS  ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เชื่อมต่อไปถึง Network โดยตรง ที่สามารถตรวจสอบปัญหาได้แบบอัจฉริยะกว่า 40 รายการ นำไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้ตรงจุด จนสามารถแก้ไขได้ทันที นอกจากนี้เรายังเพิ่มขีดความสามารถของการใช้งานให้ลูกค้านัดหมายช่าง จนสามารถแก้ไขได้ทันที นอกจากนี้เรายังเพิ่มขีดความสามารถของการใช้งานให้ลูกค้านัดหมายช่างให้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่สามารถติดตามสถานะการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ต้นจนจบเคส โดยลูกค้าสามารถทำรายการได้เอง แจ้งได้เอง ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน


สำหรับช่องทางใหม่ ที่ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาเน็ตบ้าน หรือ AIS PLAYBOX  ได้ด้วยตัวเองนั้น นับเป็นการยกระดับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าไปอีกขั้น ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ประกอบกับการใช้ขีดความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI เข้ามาเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้เมื่อเกิดปัญหาด้านการใช้งาน ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านแอป myAIS ไม่ว่าจะเป็น

1.  การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้เอง โดยที่ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ รองรับการใช้งานทั้ง "AIS Fibre" และ "AIS PLAYBOX"

2. ระบบตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ (Smart Diagnostics) โดยหลังจากที่ลูกค้าแจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบจะตรวจสอบสาเหตุของปัญหามากกว่า 40 รายการได้แบบอัตโนมัติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมไปถึงระบบโครงข่ายโดยตรง ทำให้สามารถระบุสาเหตุและมีระบบการจัดการในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ในทันที

3. การนัดหมายช่างทำได้ง่าย เลือกเวลาที่สะดวก ครบ จบบนแอปเดียว

4.  สามารถติดตามสถานะของการแก้ปัญหา หรือติดตามผลการนัดหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

5. มี SMS แจ้งเตือนเมื่อทีมวิศวกรแก้ไขปัญหาเรียบร้อย
“ภายใต้วิสัยทัศน์ของ AIS ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะหรือ Cognitive Tech-Co ทำให้ AIS Fibre เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์เน็ตบ้านที่ดีที่สุดผ่านโครงข่ายอัจฉริยะและนวัตกรรมใหม่ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐานการแข่งขันให้ตลาดด้วยคุณภาพของการให้บริการที่เหนือกว่า ด้วย บริการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Service ที่เป็นการใช้ขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของ AISสุนีย์ กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับ AIS Fibre

AIS Fibre เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้การดำเนินงานของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1450 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 46 ล้านเลขหมาย (ณ ธันวาคม 2565) โดยเปิดให้บริการเมื่อปี 2558 และสร้างความตื่นตัวให้กับตลาดเน็ตบ้านด้วยการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จากเทคโนโลยีไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% รายแรกในไทย ปัจจุบันได้ขยายโครงข่ายพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ใช้บริการกว่า 2.2 ล้านราย (ณ ธันวาคม 2565) และเติบโตรวดเร็วที่สุดในตลาด พร้อมความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมอบคุณภาพการบริการและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า