1 มี.ค. 2566 773 45

ดีแทค-ทรู ควบรวมเสร็จสมบูรณ์จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม 'บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)' พร้อมแต่งตั้ง ประธานคณะผู้บริหาร และรองฯ

ดีแทค-ทรู ควบรวมเสร็จสมบูรณ์จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนาม 'บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)' พร้อมแต่งตั้ง ประธานคณะผู้บริหาร และรองฯ


ภาพ : มนัสส์ มานะวุฒิเวช (ขวา) ประธานคณะผู้บริหาร และชารัด เมห์โรทรา (ซ้าย) รองประธานคณะผู้บริหาร “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”


ดีแทคและทรูได้ดำเนินการควบรวมเป็นบริษัทใหม่ร่วมกันเสร็จสมบูรณ์ โดยได้หนังสือรับรองบริษัทใหม่ตามที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในชื่อ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ตามที่คณะกรรมการของทั้งสอง คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการตั้งบริษัท อาทิ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ โดยวันนี้ (มีนาคม 2566) บริษัทใหม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเรียบร้อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทใหม่ได้มีมติแต่งตั้ง มนัสส์ มานะวุฒิเวช เป็น ประธานคณะผู้บริหาร และชารัด เมห์โรทรา เป็นรองประธานคณะผู้บริหาร อย่างเป็นทางการเรียบร้อยในวันที่ 1 มีนาคม 2566

มนัสส์  มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) 
           
มนัสส์ มานะวุฒิเวช ผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีอายุเพียง 48 ปี มากด้วยประสบการณ์ทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและกลุ่มธุรกิจบริการ  โดยตลอดการทำงานภายใต้กลุ่มทรูกว่า 20 ปี คุณมนัสส์ได้รับผิดชอบสายงานสำคัญๆขององค์กร อาทิ งานสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจหลักของกลุ่มทรูและผ่านการบริหารงานด้านการพาณิชย์ ทั้งธุรกิจโมบายล์  ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจมีเดียทรูวิชั่นส์ จนสามารถเติบโตและประสบผลสำเร็จในทุกส่วนงานที่เข้าไปบริหาร เห็นได้จากช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารกลุ่มด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค มีความโดดเด่นด้านงานบริหารการตลาด  สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการดูแลและสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า  การนำเทคโนโลยีเชิงวิเคราะห์เข้ามายกระดับการทำตลาด
 
ในเชิงกลยุทธ์และการบริหาร คุณมนัสส์เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน ผสานบริการต่างๆทั้งโมบายล์เน็ตบ้านเพย์ทีวี และคอนเทนต์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม นำมาสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างชาญฉลาดแก่ลูกค้า ผ่านแคมเปญต่างๆ อาทิ Double Play (สุขคูณสอง) Triple Play (สุขคูณสาม) และ Quadruple Play (สุขคูณสี่) อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการรุกตลาด และขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ สามารถสร้างการเติบโตด้านรายได้ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ของกลุ่มทรูให้แข็งแกร่งในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีความเชื่อว่าคุณภาพสินค้าบริการคือหัวใจที่จะไม่มีการประนีประนอม  (Never compromise on quality) โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการบริหารธุรกิจ และการบริหารคน เช่นเดียวกับเรื่องความยั่งยืนและความสำเร็จขององค์กรนั้นเชื่อว่า สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจ คือ คน และทีมเวิร์คที่ทำงานเป็นทีมเดียวกัน  จากผลงานดังกล่าวทำให้คุณมนัสส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม กลุ่มทรู เมื่อปี 2021
 
มนัสส์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เรนซีเลียโพลีเทคนิค อินสติติวชั่น สหรัฐอเมริกา 

Mr. Manat Manavutiveth
Chief Executive Officer, True Corporation Plc.
 
Mr. Manat Manavutiveth, a new-generation executive with extensive experiences in telecommunication and service industries is only 48 years old. During his over 20 years working under True Group, Mr. Manat was responsible for various key businesses for the organization including implementing wireless network system which is the core foundation to expand True Group’s key businesses. He also has experiences in managing commercial aspects including  mobile, online and media businesses and successfully grow and achieve all the tasks, proving from his time as the Group Managing Director for Regional Management that he had an outstanding marketing performance with strong relationships to all related stakeholders, particularly in taking care and increasing value for customers. He brought analytic technology to enhance the marketing management.
 
In terms of strategy and management, Mr. Manat has intelligently propelled convergence strategy for home internet service with mobile phone, home internet, Pay TV and digital content platform to increase more values to customers through various campaigns such as  Double Play, Triple Play and Quadruple Play as the key mechanism to penetrate the market and expand distribution channels nationwide, resulting in a revenue growth and continuously strengthening both core and new businesses of True Group in the regional sector. He also never compromises on quality as it is the heart for valuable products & services and conduct continuous improvement of business management and human resources management. He also believes that people & teamwork is the heart of the organization’s sustainability and achievement. From his proof of success, Mr. Manat was appointed as the President (Co) of True Group in 2021.
 
Mr. Manat graduated Bachelor Degree in Electrical Engineering from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang with Master Degree in Electrical Communications Engineering from Syracuse University and Electrical Engineering from Rensselaer Polytechnic Institute, USA.

ชารัด เมห์โรทรา
รองประธานคณะผู้บริหาร
Sharad Mehrotra, Deputy Chief Executive Officer

ชารัด เมห์โรทรา ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะผู้บริหาร ทรู คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณชารัดอยู่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ดีแทค ตั้งแต่ปี 2563 คุณชารัดมีประสบการณ์มากมาย จากการเป็นผู้นำในหลายบทบาท ในงานด้านโทรคมนาคมทั่วภูมิภาคเอเชีย รวมถึงซีอีโอของเทเลนอร์ เมียนมาร์และซีอีโอของเทเลนอร์ อินเดีย ก่อนหน้านี้ คุณชารัดเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการจัดจำหน่ายในเอเชียของ เทเลนอร์ กรุ๊ป และดูแลบริษัทต่างๆ เช่น Ericsson, Aircel และ BPL Telecom

ชารัด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัย Pune และปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
Sharad Mehrotra is Deputy Chief Executive Officer of True. He comes from dtac where he served as CEO since 2020. Sharad brings extensive experience from multiple leadership roles in the telecom sector across Asia, including CEO of Telenor Myanmar and CEO of Telenor India. Prior to this, he has held the position as Head of Asia Distribution for Telenor Group and served companies such as Ericsson, Aircel and BPL Telecom.

Sharad Mehrotra holds a BE degree in Electron
 
บรรยายภาพ:


ภาพ : ทีมกฎหมายทรูและดีแทค นำทีมพนักงานรับหนังสือรับรองฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์