27 ก.พ. 2566 402 0

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute) จัดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2566 International Open Data Day 2023

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute) จัดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2566 International Open Data Day 2023

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute) จัดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2566 International Open Data Day 2023 บนแนวคิด “Unlock the power of open data with give and take ปลดล็อคพลังแห่งข้อมูลเปิดภาครัฐ ด้วยการให้และรับ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่ทันสมัย” เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่จะส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว   และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

พร้อมรับฟังข้อมูลในช่วง Give Session และ Take Session และแบ่งปันข้อมูลภาครัฐเพื่อต่อยอดนวัตกรรมบริการ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันและองค์กรภาครัฐและเอกชน ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 C-asean อาคาร ThaiBav Quarter ติดต่อลงทะเบียนร่วมงานได้ทางลิงค์ : https://bit.ly/DGA_UnlockThePowerofOpenData               

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวรกฤต ภัทรกรสกุลชัย (คุณวี) โทร : 097-0314916 และ คุณชัชพิสิฐ สหบรรเทิงศิลป์ (คุณเบน) โทร :  082-9545965