17 ก.พ. 2566 487 1

'ดีอีเอส' เร่งยกระดับไซเบอร์ซิเคียวริตี้ หลังพบแฮกเกอร์โจมตีเว็บไซต์ราชการกว่า 30 ล้าน URL

'ดีอีเอส' เร่งยกระดับไซเบอร์ซิเคียวริตี้ หลังพบแฮกเกอร์โจมตีเว็บไซต์ราชการกว่า 30 ล้าน URL

'ดีอีเอส' เร่งยกระดับไซเบอร์ซิเคียวริตี้ หลังพบแฮกเกอร์โจมตีเว็บไซต์ราชการกว่า 30 ล้าน URL

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึง ผลการประชุมคณะกรรมการไซเบอร์ซีคิวริตี้ พบในช่วงปีที่ผ่านมามีปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ เกิดขึ้นกับหน่วยงานในประเทศไทยกว่า 500 รายการ ส่วนใหญ่เป็นการโจมตีในรูปแบบการแฮกเว็บไซต์ ประมาณ 2 ใน 3 ของการโจมตีทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้พบว่า หน่วยงานการศึกษา ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี มากที่สุด รองลงมาหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามลำดับ รวมทั้งยังพบ หน่วยงานราชการ ทั้ง 20 กระทรวง โดนการแฮกเว็บไซต์และถูกโจมตีข้อมูล ด้วยการฝังสคริปต์โฆษณาเว็บไซต์   การพนันออนไลน์ มากถึง 30 ล้าน URL เพื่อหวังผลการค้นหาผ่าน GOOGLE ด้วย KEYWORD ที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่างๆ 

ทั้งนี้ ทาง สกมช. ได้นำเสนอมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อคณะรัฐมนตรี ในการเข้าไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อทำให้สถิติการถูกโจมตีลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบในขระนี้ ยังไม่พบรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกโจมตีระบบไซเบอร์ 


ชัยวุฒิ ยังกล่าวทิ้งท้ายและฝากเตือนประชาชนว่า ขณะนี้มีกลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์ ทำการล่อลวงประชาชนด้วยกลวิธีต่าง ๆ ทั้งการสร้างเว็บไซต์ปลอม  การเผยแพร่มัลแวร์แอปดูดเงิน การส่งอีเมลด้วยการปลอมโดเมนผู้ส่ง การส่ง SMS ปลอมแปลงผู้ส่ง และใช้ไลน์ Account ปลอมเป็นหน่วยงานรัฐ หรือ บริษัทเอกชนต่าง ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายจำนวนมาก ทางดีอีเอส โดยสกมช. ได้ทำการตรวจสอบการกระทำผิด และรวบรวมหลักฐานส่งให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติการให้บริการโดเมน ปิดให้บริการเว็บไซต์ (take down)  และปิด account ไลน์ที่พบการกระทำทุจริตต่าง ๆ ได้ทั้งหมดตามที่ได้ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับประชาชน พบเห็นการหลอกลวง ทั้ง SMS หลอกลวง เว็บไซต์ปลอม หรือผู้ที่มีข้อมูลเว็บพนันออนไลน์ สามารถแจ้งกับกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ที่ 1212 หรือ https://facebook.com/DESMonitor เพจอาสาจับตาออนไลน์ หรือ แจ้งได้ที่ ncert@ncsa.or.th เพื่อปฏิบัติการสกัดกั้นอาชญากรทางไซเบอร์ต่อไป


COMMENTS