16 ก.พ. 2566 325 0

ETDA พาส่อง 29 ไฮไลท์สปีกเกอร์ ชวนคนไทยกระทบไหล่ กูรูดิจิทัลคนดัง ในงาน DGT2023 : Happiness Creation วันที่ 24-25 ก.พ. นี้

ETDA พาส่อง 29 ไฮไลท์สปีกเกอร์ ชวนคนไทยกระทบไหล่ กูรูดิจิทัลคนดัง ในงาน DGT2023 : Happiness Creation วันที่ 24-25 ก.พ. นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เปิดไฮไลท์สปีกเกอร์คนดัง ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ยกขบวนทัพ ลุยอัปเดตและอัปเกรดธุรกรรมออนไลน์ของไทย พร้อมสร้างประสบการณ์เพื่อยกระดับทักษะทางดิจิทัลคนไทย ให้พร้อมสู่ชีวิตดิจิทัลที่มีความสุขรองรับโลกอนาคต ชวนกระทบไหล่แบบใกล้ชิด ได้ที่งาน DGT 2023 : Happiness Creation วันที่ 24-25 ก.พ.นี้ ลงทะเบียนร่วมงานที่ https://www.zipeventapp.com/e/DGT-2023-Happiness-Creation


ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า งาน“DGT 2023 หรือ Digital Governance Thailand 2023” ภายใต้คอนเซปต์ “Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล” ที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่แรกของคนไทย ที่รวมทุกพาร์ทเนอร์สำคัญของ ETDA กว่า 40 หน่วยงาน จากหน่วยงานรัฐ เอกชน Service Provider และ SMEs จากอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสที่ให้ผู้ประกอบการได้พบปะและค้นหา Solution ที่น่าสนใจที่จะช่วยในการ Transform หน่วยงานหรือบริษัทสู่การใช้ดิจิทัลเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้จริง พร้อมอัปเดตและอัปเกรดความรู้ ตลอดจนทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย งานนี้จะทำให้คุณได้มีประสบการณ์ทั้งในโลกเสมือนและโลกดิจิทัลควบคู่กันไป แล้วมาหาคำตอบว่าเราจะ ฺ Balance ชีวิตใน 2 โลกนี้อย่างไร เพื่อให้มีความสุขในแบบของคุณเอง พร้อมเร่งเครื่องให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายตัวเลขที่ปักหมุดไว้ 30:30 ทั้งการทำให้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP ของไทยเพิ่มเป็น 30% และขยับ Ranking อันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลให้อยู่ใน 30 อันดับแรกของโลก 

งานนี้จึงเหมาะกับคนในทุกเจเนอร์เรชัน ทุกกลุ่ม ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจะต้องห้ามพลาด เพราะเราชวนกูรู ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล หลากหลายมิติ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมกว่า 90 คน มาร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทั้งในมิติประเด็นความท้าทายในยุคที่โลกเรามากมายไปด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ประเด็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้ง AI กับผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเข้ามาของ Chat GPT การยกระดับบริการของรัฐ หรือ e-Government ไปยังไงกันต่อ แนวทางและเครื่องมือที่จะทำให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของไทยไปได้ไกล เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น พร้อมด้วยการยก Use case ให้ได้เรียนรู้กัน ตลอดจนเหล่า Influencer ในแวดวงดิจิทัลและแพลตฟอร์มชั้นนำที่นี่ที่เดี่ยว สำหรับ ใครที่กำลังอยากรู้ว่าจะมีสปีกเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคนไหนมาร่วมงานบ้าง ต้องบอกว่า คนดิจิทัลจะไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะในงาน DGT 2023 : Happiness Creation เราจะมากันตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงคนที่ปฏิบัติงานจริง เริ่มตั้งแต่เปิดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนดิจิทัลของประเทศ จากผู้บริหารระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังของการจัดงานนี้ ในกิจกรรม Grand Opening  อย่าง ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประธานบอร์ด ETDA 


ทั้งนี้ ทุกคนยังจะพบกับเหล่าสปีกเกอร์ที่น่าสนใจบน 4 เวทีหลักของงาน บางท่านเราจะไม่ได้พบบ่อยๆ ในเวทีอื่น โดยเนื้อหาใน 4 เวที แต่ละ Sessions จะครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ ทั้งในประเด็น Foresight and Trends, Digital ID, e-Government, AI , Digital Platform, SMEs, Well-Being ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็น ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, อารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT), ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาอาวุโส ETDA, ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, Professor Dr. Urs Gasser (serves as Rector of the Hochschule für Politik (HfP) and Dean of the TUM School of Social Sciences and Technology, Technical University of Munich, Germany), ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, มีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA), ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA, ดร. ปรัชญา บุญขวัญ. นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), บุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID), พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, พงษ์ชัย เพชรสังหาร CEO and Co-founder, Dietz.asia, รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด, อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท LINE MAN, วรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), พลอย เจริญสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA, อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS), พนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจแกร็บฟู้ด ประเทศไทยและอินโดนีเซีย, พงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ สมาคมเมตาเวิร์สไทย, เนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA), สุวิตา จรัญวงศ์ CEO และ Co-Founder ของ Tellscore และ ดร.ปานรพี  รพิพันธุ์ (เอิ้น) Founder and CEO บริษัท อะแฮพเพนเนอร์ จํากัด ผู้ผลิตสื่อด้านไอทีและเทคโนโลยี ฯลฯ 

นอกจาก สปีกเกอร์ชื่อดังจากเวทีเสวนาแล้ว ในงานยังมีโซนกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซน Exhibition จากหน่วยงานพาร์ทเนอร์ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยงาน ที่มาร่วมออกบูธ โชว์ผลงานและ          Use case ในแนวคิด “ร่วมสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล” ที่สำคัญคุณจะได้เปิดประสบการณ์ดิจิทัลเพื่อออกแบบความสุขในแบบของคุณเองไปกับบูธของ ETDA ด้วย อีกโซนคือ Matching & Training พื้นที่แห่งการต่อยอดทักษะและโอกาสในโลกดิจิทัล ผ่านกิจกรรม Business Matching พื้นที่ของการจับคู่ธุรกิจ ระหว่าง Service Provider ตัวจริงกว่า 17 บริษัท ที่จะมาแนะนำบริการโซลูชันที่จะเข้ามายกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีประสิทธิภาพขึ้น, กิจกรรม Digital Skill Matching พื้นที่ที่คนรุ่นใหม่ นักศึกษา จะได้มาเปิดโลกการทำงานในอาชีพที่ตรงใจและเข้าถึงได้จากบริษัทชั้นนำของไทยและการเปิดอบรมผนวก Workshop จากสถาบัน ADTE (เอ็ดเต้) (Academy of Digital Transformation by ETDA) ที่นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเปิดหลักสูตรพิเศษ “UNLOCK E-PROCESS” ยกระดับบริการยุคดิจิทัล” สำหรับ ผู้ประกอบการและคนที่สนใจกับการ Upskill ที่สมัครมาล่วงหน้าจะได้มาเรียนรู้กันในงานนี้ด้วย ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  DGT 2023 : Happiness Creation ได้แล้ววันนี้ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ที่บริเวณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานที่ https://www.zipeventapp.com/e/DGT-2023-Happiness-Creation ทุกคนที่ลงทะเบียนจะมีสิทธิในการลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ได้ที่หน้างาน DGT 2023 ด้วย