15 ก.พ. 2566 510 3

ดีอีเอส เตือนรับจ้างเปิดบัญชีม้า - ซิมม้า ระวัง! โทษปรับ-คุก หลัง ครม. เห็นชอบ พ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์

ดีอีเอส เตือนรับจ้างเปิดบัญชีม้า - ซิมม้า ระวัง! โทษปรับ-คุก หลัง ครม. เห็นชอบ พ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์

รมต.ดีอีเอส เตือน! แก๊งรับจ้างเปิดบัญชีม้า - ซิมม้า ระหวังโทษหนัก รีบไปแจ้งยกเลิกบัญชี หลัง ครม. เห็นชอบ พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมไซเบอร์ เตรียมเช็กบิล ต้นตอคอลเซ็นเตอร์ หลังระบาดหนักต่อเนื่อง


ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เปิดเผยว่า  คณะรัฐมตรีได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายฉบับดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาการหลอกลวงออนไลน์รวมถึงอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะการระงับยับยั้งการโอนเงินผ่านบัญชีม้า  ซึ่งต่อไปผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้า จะมีความผิดตามกฎหมาย คือ โทษจำคุก 3 ปี ปรับ 300,000บาท   และหากพบว่ามีการใช้บัญชีม้าในการโอนเงินของคนร้าย หรือมิจฉาชีพ จะสามารถอายัดบัญชี และหยุดการโอนเงินทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในการโอนต่อไปเป็นทอดๆ ได้ทั้งหมด


นอกจากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากํากับดูแลและออกนโยบาย และกําหนดว่าลักษณะที่เป็นพฤติกรรมต้องสงสัยในการโอนเงิน หากเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมต้องสงสัย และตรวจพบจะสามารถอายัดบัญชี และหยุดการทําธุรกรรม เพื่อรอการตรวจสอบได้เป็นเวลา 7 วัน ถ้าพบว่าทําถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่มิจฉาชีพก็จะปล่อยให้สามารถทําธุรกรรมต่อไปได้ แต่หากพบว่าเป็นบัญชีที่มีปัญหา ก็จะสั่งปิดและดําเนินคดี   โดยการเพิ่มอํานาจนี้จะทําให้กระทรวงดีอีเอสสามารถป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้ทันที


“ในกฎหมายก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ โดยนายกรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อมากําหนดนโยบายประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหานี้ รวมถึงกําหนดบัญชีต้องสงสัย หรือพฤติกรรมต้องสงสัยที่จะระงับการทําธุรกรรมทางการเงิน” ชัยวุฒิ กล่าว
ทั้งนี้ นอกจากการปราบปรามแก๊งเปิดบัญชีม้าแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องของซิมม้า โดยการใช้ซิมหรือการติดต่อผ่านมือถือ ต่อไปต้องมีการลงทะเบียนตามที่ กสทช. กําหนด ซิมม้าหรือการนำซิมอื่นมาใช้ ก็จะมีความผิดเช่นเดียวกับการใช้บัญชีม้า จึงขอเตือนประชาชน และคนที่ไปเปิดบัญชี หรือไปลงทะเบียนมือถือให้ผู้อื่นใช้ จะมีความผิด โดยมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท  ซึ่งไม่คุ้มกับที่ไปรับจ้างได้เงินเพียง 500- 2,000 บาท แต่ต้องมาโดนปรับเงินถึง 300,000 บาท และเป็นคดีความด้วย จึงขอเตือนให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้กระทำการดังกล่าวไปแล้ว ไปที่ธนาคาร และแจ้งยกเลิกบัญชีที่ท่านไปรับจ้างเปิดไว้ไม่เช่นนั้นอาจจะมีความผิดหนัก หากตรวจพบในภายหลัง