10 ก.พ. 2566 501 5

ไทย – มาเลเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าความร่วมมือการส่งเสริมอุตฯ ดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ

ไทย – มาเลเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าความร่วมมือการส่งเสริมอุตฯ ดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ

นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ MDEC เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางและความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรม และเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อีกทั้งเป็นความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพกับความท้าทายในการแข่งขันทางการค้าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจรูปแบบใหม่


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดาโตะ เซอรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ กับ Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) โดย มหาธีร์ อาซี ผู้อำนวยการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ MDEC มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียในมิติต่าง ๆ รวมถึง

การแลกเปลี่ยนแนวทางและความสำเร็จ (Best Practices) ในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล และเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพกับความท้าทายในการแข่งขันทางการค้าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่ใช่เชิงกายภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสสู่ความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง 2 ประเทศในอนาคต

ด้าน มหาธีร์ ระบุว่า MDEC หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคมและมัลติมีเดียมาเลเซีย มีภารกิจสำคัญในการผลักดันระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด Ecosystem Development ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย MDEC เล็งเห็นศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรของไทย ตลอดจนการเป็นตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและผู้ประกอบการ อีกทั้งสามารถขยายโอกาสสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ MDEC ยังแสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับ ดีป้า ในการเป็นสะพานเชื่อม Angel Investor ของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อร่วมลงทุนในดิจิทัลสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ และแลกเปลี่ยนระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอัพของมาเลเซียและไทย รวมถึงมีแผนที่จะเข้าเยี่ยมชมโครงการ Thailand Digital Valley ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการเยือนประเทศไทยในโอกาสต่อไป

สำหรับการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมภริยา ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ถือเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย ทั้งด้านการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และด้านคมนาคมขนส่ง รวมถึงเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายทางการค้ามูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 โดยอาศัยกลไกความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้านการค้า อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระหว่างกัน โดยรวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัล