3 ก.พ. 2566 470 1

ADTE นำทีมผู้เชี่ยวชาญ เปิดหลักสูตร UNLOCK E-PROCESS ดันภาคเอกชน-รัฐ ยกระดับบริการสู่ดิจิทัล ในงาน DGT 2023 24-25 ก.พ.นี้

ADTE นำทีมผู้เชี่ยวชาญ เปิดหลักสูตร UNLOCK E-PROCESS ดันภาคเอกชน-รัฐ ยกระดับบริการสู่ดิจิทัล ในงาน DGT 2023  24-25 ก.พ.นี้

สถาบัน ADTE by ETDA (เอดเต้ บาย เอ็ตด้าหรือ (Academy of Digital Transformation by ETDA) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมจัดกิจกรรมยกระดับความรู้สำหรับบุคลากรในยุคดิจิทัลในงาน DGT 2023: Happiness Creation นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่ครอบคลุมทั้งในมุมกฎหมายและมาตรฐาน เปิดหลักสูตรสุด ExclusiveUNLOCK E-PROCESS ยกระดับบริการยุคดิจิทัล เร่งอัพสกิล ผู้ประกอบการ SMEs และองค์กรรัฐ พร้อมสู่การทำงาน การทำธุรกิจและการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ https://forms.office.com/r/n0iuapu4nF


ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ปิดเผยว่า  “เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินงานของทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน ตลอดจนในมุมของผู้ประกอบการ SMEs ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนทำงานและกระบวนการผลิตให้เกิด Productivity ที่พร้อมกับการแข่งขันในโลกยุคใหม่มากขึ้น ดังนั้น การเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งทำให้เกิดขึ้นควบคู่กันไป ดังนั้น การดำเนินงานในเชิงรุกที่สำคัญที่สถาบันADTE by ETDA แหล่งรวมความรู้เพื่อคนดิจิทัลเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องก็คือ การเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และองค์กรภาครัฐ เกิดการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการดำเนินงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการเปิดหลักสูตรดิจิทัลต่างๆ ที่จำเป็นและสำคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านกฎหมาย มาตรฐานดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน์ e-Signature e-Meetting e-Document และ Digital Transformation เป็นต้น


ล่าสุด สถาบัน ADTE ได้เดินหน้าจัดหลักสูตรเฉพาะที่จะอยู่ในงานประจำปีของ ETDA อย่างงาน DGT 2023: Happiness Creation โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า UNLOCK E-PROCESS : ยกระดับบริการยุคดิจิทัล” ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับหน่วยงานที่ต้องการปรับบริการให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นความเข้าใจต่อแนวทางการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมโยงในประเด็นเรื่องกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้หน่วยงานภาครัฐเองยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานและการให้บริการสอดคล้องกับกฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้ด้วย เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเชื่อมั่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
โดยหลักสูตร UNLOCK E-PROCESS” จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายทั้งในเรื่องกฎหมาย มาตรฐาน วิธีการใช้งาน และข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางออนไลน์ใหม่ๆ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวม Workshop 2 วัน จัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ในงาน DGT2023: Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล ณ มิตรทาวน์ฮอล สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น ห้อง Mitr-ting สามย่านมิตรทาวน์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ที่ https://forms.office.com/r/n0iuapu4nF  
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/th/ADTE/UNLOCK-E-PROCESS.aspx  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้ที่ โทร 082-941-8275  FB:  ADTE by ETDA  email: contact.adte2023@gmail.com