30 ม.ค. 2566 685 14

Cyber Elite ร่วมมือ Atos บุกตลาดองค์กรขนาดใหญ่พร้อมยกระดับบริการ Managed Security Service ให้มีประสิทธิภาพในการรับมือภัยคุกคามมากยิ่งขึ้น

Cyber Elite ร่วมมือ Atos บุกตลาดองค์กรขนาดใหญ่พร้อมยกระดับบริการ  Managed Security Service ให้มีประสิทธิภาพในการรับมือภัยคุกคามมากยิ่งขึ้น

บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบครบวงจรภายใต้กลุ่มเบญจจินดา และ อาโทส บริษัทระดับโลกที่ให้บริการด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและไอทีโซลูชันแบบครบวงจร ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 
 
ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ภายใต้กลุ่มเบญจจินดา กล่าวว่า ไซเบอร์ อีลีท ลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับบริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ อาโทส (Atos) มีจุดประสงค์เพื่อต่อยอด Managed Security Services รองรับการเติบโตทางธุรกิจและต่อยอดความสำเร็จการให้บริการ พร้อมรับมือภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไซเบอร์อีลีท สามารถทำยอดขายทะลุเป้าหมายปีแรกได้ โดยบริการ Managed Security Service เป็นบริการหลักที่สร้างรายได้กว่า 50% ให้กับบริษัทฯ


ไซเบอร์ อีลีท มีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ซึ่งในปีนี้บริษัทตั้งเป้าเจาะกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในระดับ Large enterprises ทั้งภาครัฐ และเอกชน และการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจับมือกับ Atos ซึ่งเป็นบริษัทในระดับโลกที่ครองส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการ Managed Security Services ในด้านรายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกจากการรายงานของ Gartner ในปี 2021 มากไปกว่านั้น Atos ยังมีศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือ SOC จำนวนถึง 16 ศูนย์กระจายอยู่ทั่วโลกโดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์มากกว่า 6,500 คน
 
นอกจากนี้การทำงานร่วมกันระหว่าง ไซเบอร์ อีลีท และ Atos ในครั้งนี้จะสามารถส่งมอบการให้บริการที่รวดเร็วและมีมาตรฐานระดับสากล โดย ไซเบอร์ อีลีท มีทีมผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศที่สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ในกรณีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อน ลูกค้าได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงหรือระดับวิกฤต ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Atos ที่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์ในระดับ global สามารถเข้ามาสนับสนุนการทำงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ในการจัดจัดการยับยั้งเหตุการณ์และเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในทันที
 
“เรามุ่งเป้าที่จะนำเสนอการให้บริการให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ หรือ Large enterprises ซึ่งเรามองเห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่มักจะเลือกที่จะบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยตัวเอง  ซึ่งมีความซับซ้อนและการขาดกระบวนการบริหารงานภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  ไซเบอร์ อีลีท  และ Atos จึงมีเป้าหมายที่จะขจัดความกังวลเหล่านั้นด้วยการนำเสนอการให้บริการระดับสากลที่ยังคงตอบโจทย์ในด้านเงินลงทุนและความรวดเร็วในการให้บริการ” ดร.ศุภกร กล่าว

 
โดย ไซเบอร์ อีลีท คาดหวังที่จะยกระดับการให้บริการด้าน Managed Security Services ให้เทียบเท่ากับผู้ให้บริการระดับโลก เพื่อตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ให้บริการอื่น ๆ มักจะมุ่งเป้าให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น รวมถึงมักจะมีข้อจำกัดในการพัฒนาศักยภาพให้รองรับความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าหากสามารถยกระดับการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ในการใช้บริการ Managed Security Services มากยิ่งขึ้น 


มร. โอลิเวียร์ คาสเตนเนเด Head of Big Data & Security, เอเชียแปซิฟิก บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด  (Atos) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสมผสานจุดเด่นของทั้งสองบริษัท ในส่วน Atos  ที่มีความโดดเด่นด้าน Managed Security Services ที่มีประสบการณ์บริหารด้วยมาตรฐานระดับโลก ขณะที่ ไซเบอร์ อีลีท  มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย ครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม มีความเข้าใจในตลาด Managed Security Servicesภายในประเทศเป็นอย่างดี และยังเป็นผู้ให้บริการที่มีการให้บริการด้านเฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์จากการดำเนินงานศูนย์ CSOC ที่มีจำนวนลูกค้าที่ไว้วางใจเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าประสบการณ์และศักยภาพการให้บริการในระดับโลกของ Atos ซึ่งการันตีด้วยส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง จะเข้ามาช่วยยกระดับการให้บริการของ ไซเบอร์ อีลีท ในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ Managed Detection and Response หรือ MDR ที่มีการใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI เป็นรากฐานในการให้บริการแพลตฟอร์มตรวจจับและตอบสนอง หรือ AIsaac platform บริษัทฯ เชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถยกระดับและส่งเสริมสนับสนุนให้การบริการ สามารถแก้ปัญหาและป้องกันเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ