25 ม.ค. 2566 187 0

Alibaba Cloud ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่ม Visionary จากรายงาน Gartner Magic Quadrant

Alibaba Cloud ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่ม Visionary จากรายงาน Gartner Magic Quadrant

Alibaba Cloud ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่ม Visionary จากรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ ด้าน Cloud Infrastructure and Platform Services เป็นปีที่สองติดต่อกัน ความสามารถด้านวิศวกรรม ระบบนิเวศด้านพันธมิตร และช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ หนุนให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ระดับแนวหน้าในภูมิภาค

Alibaba Cloud ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม Visionary จากรายงาน Gartner’s Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services (Magic Quadrant for CIPS) 2022 เป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันสองปีซ้อน แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในภูมิภาคและด้านความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรม, ระบบนิเวศด้านพันธมิตรทางเทคโนโลยี และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

Gartner ระบุว่า “กลุ่ม Visionaries เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่อนาคต และกำลังลงทุนอย่างมีนัยสำคัญเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์”

เจียงเว่ย เจียง นักวิจัยอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม Visionary ใน Magic Quadrant for CIPS ปีนี้อีกครั้ง การได้รับเลือกครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ความพยายามต่าง ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านคลาวด์อย่างต่อเนื่องของเราได้รับการยอมรับอย่างมาก และเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค รวมถึงการขยายวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เราจะขยายผลิตภัณฑ์และบริการในระดับสากล และเสริมความแข็งแกร่งให้กับฟีเจอร์สำคัญ ๆ ด้าน IaaS และ PaaS อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบคุณประโยชน์ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางดิจิทัลให้กับลูกค้าได้มากขึ้น” 

ขอบเขตการพิจารณาของการจัดลำดับ Magic Quadrant for CIPS ประกอบด้วยข้อเสนอต่าง ๆ ด้าน Infrastructure as a Service (IaaS) และ Platform as a Service (PaaS) แบบบูรณาการ รายงานนี้ได้วิเคราะห์ผู้ให้บริการแต่ละรายตามความความสามารถและความสำเร็จของการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ส่วนเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตอบสนองต่อตลาด รูปแบบทางธุรกิจ นวัตกรรม และอื่น ๆ

Alibaba Cloud ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำด้านความสามารถทางวิศวกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการริเริ่มด้านดาต้าเซ็นเตอร์แบบยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนแบบเเช่ (immersion cooling) ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง และสามารถลดการใช้พลังงานในดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทลงได้อย่างมาก โดยค่าชี้วัดความคุ้มค่าของการใช้พลังงานไฟฟ้าในดาต้าเซ็นเตอร์ (PUE) แตะระดับต่ำที่ 1.09 ซึ่งอยู่ในระดับชั้นนำของโลก

ข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัทฯ และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลส่งให้ Alibaba Cloud วางตำแหน่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการที่ธุรกิจในเอเชียที่มองหาพันธมิตรเพื่อดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเลือกใช้ Alibaba Cloud เหมาะกับเวิร์กโหลดทางธุรกิจดิจิทัลที่ใช้คลาวด์ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีน หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Alibaba Cloud ได้เปิดตัวโปรแกรม "Regional Accelerator" บนพื้นฐานเครือข่ายพันธมิตรด้าน ISV ที่แข็งแกร่งในเอเชีย เพื่อมอบรูปแบบการทำงานร่วมกันที่ปรับให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตลาดที่แตกต่างกัน โดยเมื่อเดือนกันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศการลงทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเวลาสามปี เพื่อขยายระบบนิเวศด้านพันธมิตรทั่วโลก ประกอบด้วย พันธมิตรทางเทคโนโลยี (ISV, SaaS และ SI), พันธมิตรด้านการให้บริการและคำปรึกษา รวมถึงผู้ค้าปลีก

นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2565, Gartner's Market Share: IT Services, 2021 ได้จัดให้อาลีบาบา กรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการ IaaS ที่ใหญ่เป็นลำดับสามของโลก และใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน