25 ม.ค. 2566 602 12

NT เตือนภัยมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อบุคคล กระทำผิดทางกฎหมาย

NT เตือนภัยมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อบุคคล กระทำผิดทางกฎหมาย

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดเหตุมีผู้ไม่หวังดีได้ทำการปลอมแปลง แอบอ้างใช้รูป เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ของบุคคลสำคัญรวมถึงบุคคลทั่วไป นำไปทำการปลอมไลน์ เฟบุ๊ก อินสตาแกรม เพื่อสวมรอยกระทำความผิตในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแอบอ้างใช้ชื่อเพื่อชักชวนให้หลงเชื่อซื้อสินค้า ร่วมลงทุน หรือเพื่อใช้ในการโอนเงิน เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และถือเป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตือนภัยกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน NT ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการให้บริการโครงข่ายทั่วประเทศ ซึ่งหากพบการใช้บริการที่ผิดปกติหรือเอื้อให้เกิดการกระทำความผิดไม่ว่าจะเข้าข่ายในกรณีใดก็ตาม จะเข้าดำเนินการตามมาตรการระงับ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ NT ขอฝากแนวทางการรับมือกับมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยก่อนการดำเนินการใดๆ  ขอให้ประชาชน ห้างร้าน ตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันเหตุอันนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินในทุกกรณี ซึ่งขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันเข้ามาให้ข้อมูล แนวทาง และวิธีป้องกันแก่ประชาชนในหลากหลายรูปแบบ โดยขอความร่วมมือจากภาคประชาชนร่วมสังเกตและแจ้ง NT Contact Center โทร.1888 ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันสกัดเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป