24 ม.ค. 2566 442 0

แบรนด์ค้าปลีกและแฟชั่นชั้นนำเลือกใช้โซลูชั่น Adobe Substance 3D พลิกโฉมวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

แบรนด์ค้าปลีกและแฟชั่นชั้นนำเลือกใช้โซลูชั่น Adobe Substance 3D พลิกโฉมวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

แบรนด์ค้าปลีกและแฟชั่นชั้นนำเลือกใช้โซลูชั่น Adobe Substance 3D พลิกโฉมวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้าง Prototype ช่วยให้แบรนด์ปรับเปลี่ยนและสร้าง 3D Content ได้อย่างง่ายดาย สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างราบรื่น


ในงาน NRF 2023 Retail’s Big Show อะโดบี ได้จัดแสดงโซลูชั่น Substance 3D เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกและแฟชั่น โดยอีโคซิสเต็มส์การออกแบบ 3D ของอะโดบีประกอบด้วย 5 แอปพลิเคชั่น ได้แก่ Substance 3D Stager, Sampler, Designer, Painter และ Modeler พร้อมด้วย 3D Assets Library ซึ่งช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถพลิกโฉม Value Chain ของธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดคอนเซ็ปต์และสร้างต้นแบบ ไปจนถึงการตลาด อี-คอมเมิร์ซ และประสบการณ์แบบเสมือนจริงที่แปลกใหม่สำหรับผู้บริโภค โดยครั้งนี้อะโดบียังได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของโลกอย่างเช่น Lowe’s Home Improvement, Amazon, HUGO BOSS, Louis Vuitton, H&M และ Burberry ได้ปรับใช้โซลูชั่น Substance 3D เพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการแสดงผลภาพ ตลอดจนเร่งการสร้างเนื้อหาดิจิทัลคอนเทนต์ในขอบเขตที่กว้างมากขึ้น