24 ม.ค. 2566 1,016 4

กลุ่มทรู เตรียมออกหุ้นกู้ TUC 4 ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 3.50-5.05% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบัน คาดเปิดให้จองซื้อ 13-15 ก.พ 2566

กลุ่มทรู เตรียมออกหุ้นกู้ TUC 4 ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 3.50-5.05% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบัน คาดเปิดให้จองซื้อ 13-15 ก.พ 2566

กลุ่มทรู เตรียมออกหุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ ปี ถึง ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.50-5.05% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และผู้ลงทุนสถาบัน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต "บวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย ทหารไทยธนชาต บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


ยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่จะพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย รวมทั้งเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G รองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมนำอัจฉริยะภาพเทคโนโลยี 5G  ยกระดับการใช้ชีวิตและผลักดันภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ล่าสุดเปิดให้นักลงทุนร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยเตรียมออกหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งหุ้นกู้และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต "บวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สะท้อนมุมมองของทริสเรทติ้งต่อ TUC ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการรวมธุรกิจ ที่จะมีสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งขึ้นและคาดว่าการรวมธุรกิจจะทำให้เกิดการผสานพลังทางธุรกิจ รวมทั้งเกิดการขยายขนาดของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ใช้ในการลงทุนหรือเพื่อขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และคาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2566
 
หุ้นกู้ TUC จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50%ต่อปี 
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 1เป็นต้นไป
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 1 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.โดยผู้ลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ แห่ง ได้แก่

             ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน BualuangmBanking
              ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน  https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) 
              ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY
             ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป CIMB Thai Digital Banking 
             บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555
             ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการผ่านระบบออนไลน์ ผู้ลงทุนยังสามารถจองซื้อหุ้นกู้ TUC ทั้ง ชุด ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้อีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ที่ App Store และ Play Store ดูรายละเอียดวิธีการสมัครแอปและวิธีการจองซื้อได้ที่ www.truemoney.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1240 กด 6