6 ม.ค. 2566 661 4

NT ก้าวสู่ปีที่ 2 เปิดตัวน้อง Connect มาสคอตตัวแทนการเชื่อมต่อแบรนด์ NT กับผู้คนและสังคมทั่วโลกผ่านดิจิทัลไลฟ์สไตล์

NT ก้าวสู่ปีที่ 2 เปิดตัวน้อง Connect มาสคอตตัวแทนการเชื่อมต่อแบรนด์ NT กับผู้คนและสังคมทั่วโลกผ่านดิจิทัลไลฟ์สไตล์

NT เปิดตัวมาสคอตน้อง “Connect เชื่อมต่อทุกสังคมและไลฟ์สไตล์ สู่เป้าหมายความสำเร็จของคนไทย ก้าวสู่ปีที่ 2 โดยมาสคอตเป็นตัวแทนการเชื่อมต่อแบรนด์ NT กับผู้คนและสังคมทั่วโลกผ่านดิจิทัลไลฟ์สไตล์


พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนหรือ NT กล่าวเนื่องในวาระครบรอบ ปีวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรว่าจากการที่ NT ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ มกราคม 2564โดยการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT มาเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนหรือ NT นั้น  จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าภาพรวมในการดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนภารกิจหลัก ๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเตรียมปรับองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อพร้อมรับภารกิจต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ในโอกาสครบรอบ ปีนี้  NT เปิดตัวมาสคอตประจำองค์กร น้อง “Connect” เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  โดยความหมายของคำว่า “Connect” นอกจากหมายถึงการติดต่อและเชื่อมโยงแล้ว ยังสื่อความหมายถึงการ “บรรลุเป้าหมาย”  ซึ่งน้อง Connect” จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแบรนด์ NT กับบุคคล (People)  สังคมชุมชน (Community) และการเชื่อมต่อกันได้ในทุกมุมโลก (Worldwide) ผ่านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทั้งวัยเรียน วัยทำงาน หรือแม้แต่ผู้สูงวัย โดยเน้นความเป็นมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจของคนไทย


 
ในปี 2566 NT ได้เดินทางเข้าสู่ปีที่ และเป็นปีแห่งความท้าทายทางการตลาดที่จะมีการแข่งขันในภาคธุรกิจโทรคมนาคมระหว่างผู้ให้บริการรายใหญ่อย่างเข้มข้น กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายนับเป็นส่วนที่สำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NT เป็นแบรนด์ใหม่ที่มาจากการควบรวมกิจการยังคงต้องสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้กับผู้บริโภค พร้อมไปกับการเชื่อมโยงความเป็นผู้ให้บริการรายหลักมาอย่างยาวนานที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงการวางระบบและการให้บริการของภาครัฐด้วยทรัพยากรโครงข่ายที่หลากหลาย ครอบคลุมทั่วประเทศ มีศักยภาพสูง และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายรัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ” พันเอก สรรพชัยย์ฯ กล่าวในที่สุด