6 ม.ค. 2566 641 4

ดีแทค ไตรเน็ต ชำระค่าคลื่นความถี่ 700 MHz และค่าคลื่นความถี่ 900 MHz จำนวนเงิน 1,881,488,000 บาท และ 4,072,848,000 บาท

ดีแทค ไตรเน็ต ชำระค่าคลื่นความถี่ 700 MHz และค่าคลื่นความถี่ 900 MHz จำนวนเงิน 1,881,488,000 บาท และ 4,072,848,000 บาท

ดีแทค ไตรเน็ตชำระค่าคลื่นความถี่ 700 MHz งวดที่ จำนวนเงิน 1,881,488,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 6,585,208,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ ชำระเงินค่าคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 5 จำนวนเงิน 4,072,848,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 10,385,762,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากการประมูลและได้รับการจัดสรรคลื่น โดยได้ชำระเงินแก่ กสทช. เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566


ดีแทคนำคลื่น 700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นย่านความถี่ต่ำมาขยายความครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและเพิ่มความจุของโครงข่ายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ลูกค้าทุกคน ทำให้ลูกค้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ดีแทคมุ่งพัฒนาโครงข่ายสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดีแทคได้ขยายสถานีฐานคลื่น 700 MHz โดยติดตั้งแล้วทั้งสิ้นประมาณ 18,800 สถานีฐาน (ข้อมูลไตรมาส 3/2565) ลูกค้าดีแทคสามารถใช้งานด้วยประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นจากคลื่น 700 MHz ทั้งการใช้งานในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ในเมืองโดยเฉพาะอาคารสูงต่างๆ อีกด้วยชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคมุ่งพัฒนาโครงข่ายและนำคลื่นความถี่ทั้งคลื่นความถี่ต่ำ-กลาง-สูง มาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น เรามุ่งเน้นกลยุทธ์การนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาสู่ลูกค้าทุกคนทั้งผู้ใช้งานในเมือง อาคารสูง แหล่งชุมชน และภูมิภาคต่างๆ พื้นที่ห่างไกล รวมถึงพัฒนาสัญญาณสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อลูกค้าทุกคน”

สำหรับใบอนุญาตคลื่นทั้งสองความถี่คือ 700 MHz ขนาด 2 10 MHz จำนวน 1 ชุด มีอายุการใช้งาน 15 ปี หรือ จนถึง พ.ศ. 2578 และคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ขนาด 2x5 MHz จำนวน 1 ชุด  มีอายุการใช้งาน 15ปี หรือจนถึง พ.ศ. 2576

บรรยายภาพ 01สตีเฟ่น เจมส์ แฮลวิก (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค พร้อมด้วย นฤพนธ์ รัตนสมาหาร (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ และมเลิศรัตน์ รตะนานุกูล (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานภาครัฐ ชำระค่าคลื่นความถี่ 700 MHz งวดที่ 3 และค่าคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 5 โดยมี ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน(ที่ 5 จากซ้าย) รองเลขาธิการ กสทช. และมเนติพงษ์ ตลับนาค (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 กสทช. เมื่อวันที่6 มกราคม 2566