14 ธ.ค. 2565 1,738 5

ครั้งแรกในไทย ดีแทค-สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บ เจาะลึก Mobility Data Dashboard เครื่องมือพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ต่อยอดงานวิจัย

ครั้งแรกในไทย ดีแทค-สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บ เจาะลึก Mobility Data Dashboard เครื่องมือพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ต่อยอดงานวิจัย

ดีแทค-สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บเปิดตัว Mobility Data Dashboard แพลตฟอร์มเจาะลึกการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านข้อมูลมือถือ ต่อยอดงานวิจัย Mobility Data เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง” เพิ่มโอกาสให้นักออกแบบนโยบายสาธารณะ ผู้สนใจด้านข้อมูล ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการเคลื่อนที่คลอบคลุม 77 จังหวัด และ บทวิเคราะห์ศักยภาพเมืองรองพร้อมกับข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดเพื่อพัฒนาสู่การออกแบบนโยบายสาธารณะและบริการด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละเมืองแบบเจาะลึกรายพื้นที่ ละเอียดถึงระดับอำเภอสำหรับ 
Mobility Data Dashboard นี้ ถือเป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยอาศัยกรอบการวิจัยภายใต้ โครงการศึกษา Mobility Data เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง  ผ่านข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว กว่า 5.39 ล้านทริป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บุญมีแล็บ ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัด โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่


-  ภาพรวมจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูล 10 จังหวัดภูมิลำเนาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด 10 อันดับปลายทางที่คนในจังหวัดออกไปท่องเที่ยว ปริมาณการท่องเที่ยวแบบไป-กลับและค้างคืน รวมถึงการแสดงผลดัชนีชี้วัดศักยภาพในรูปแบบกราฟประเมินศักยภาพ และข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามศักยภาพที่ต่างกันของเมืองรอง
-  เจาะลึกระดับอำเภอ ประกอบด้วยข้อมูล อำเภอที่มีการกระจุกตัวนักท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางวันสูงสุด (06.01-22.00 น.อำเภอที่มีการกระจุกตัวนักท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนสูงสุด (22.01–06.00 .) หรือเลือกแบบดูละเอียดได้ถึง 7 ช่วงเวลา ได้แก่ 06.01-10.00 น. 10.01-14.00 น. 14.01-18.00 น. 18.01-22.00 น. 22.01-23.59 น. 00.01-02.00 น. และ 02.01-06.00 น. นอกจากนี้ ยังระบุข้อมูลการกระจุกตัวตามช่วงวันหยุด ซึ่งแบ่งเป็นประเภทวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดยาว และวันหยุดเทศกาลท่องเที่ยวแบบคลัสเตอร์หรือกลุ่มจังหวัด 
ประกอบด้วยข้อมูลแสดงปริมาณทริปการเดินทางระหว่างกันของกลุ่มจังหวัดหรือคลัสเตอร์ที่นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางไปเยือนในทริปเดียวกัน ซึ่งในแต่ละจังหวัดนั้น สามารถจับกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อออกแบบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันได้ตั้งแต่ 1-3 กลุ่มชารัด เมห์โรทรา
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า เพราะดีแทคเชื่อในพลังของดาต้าที่จะสร้างอิมแพคต่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน นอกเหนือจากประเด็นการใช้ประโยชน์แล้ว การเข้าถึงข้อมูล” ก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมาก ด้วยเหตุนี้ ดีแทคจึงร่วมมือต่อเนื่องกับภาคีด้านวิชาการอย่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุญมีแล็บ ในการพัฒนาเครื่องมือ Mobility Data Dashboard ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ครบถ้วนด้วยเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่ผู้ประกอบการนักลงทุนก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเครื่องมือ Mobility Data Dashboard ที่พัฒนาขึ้นนี้ ถือเป็นกระบวนทัศน์สำคัญในการทำงานด้านข้อมูล เพราะนอกจากการใช้ข้อมูลเป็น วิเคราะห์ได้แล้วการแสดงผลให้เข้าใจง่ายในรูปแบบแผนที่ การสื่อสารและเล่าเรื่องก็ถือเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการสร้างอิมแพคจาก Mobility Data ต่อสังคม ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลในกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ข้อมูลนับล้านชุดมาโลดแล่นผ่านแผนที่และแดชบอร์ด ทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย หรือเรียกได้ว่าเป็นการทำให้ข้อมูลดิบมีชีวิตนั่นเอง (Bringing Data to Life)” นายชารัด กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
 อาจารย์ประจำและหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เครื่องมือ Mobility Data Dashboard ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนานโยบายสาธารณะ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ  ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนในท้องถิ่นมีข้อมูลประกอบการตัดใจที่แม่นยำ ทำให้ทราบอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากขึ้น

จุดเด่นของเครื่องมือนี้ จะทำให้เราเห็นศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด เพื่อออกแบบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็น 
เครื่องมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชิ้นแรก” ของไทย ที่จะช่วยให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจสามารถใช้เครื่องมือ Mobility Data Dashboard ได้ที่ https://dtac.co.th/mobility-data/dashboard/  
Adslthailand ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า อุตสาหกรรมโทรคมนาคมถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีชุดข้อมูลมหาศาลมากที่สุดติดอันดับโลก เนื่องจากในทุกๆวัน dtac ให้บริการลูกค้าผ่านบริการเสียงและ Data ซึ่งทำให้เรามีชุดข้อมูลมากกว่า 4,500 ล้านชุดข้อมูล ชุดข้อมูลดังกล่าวเราต้องบริหารจัดการดูแลโดยที่ dtac ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลแต่ลูกค้าถือเป็นเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง
การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในวงการโทรคมนาคมของไทยที่เรานำข้อมูลที่เรียกว่า Mobility Data เพื่อมาวิเคราะห์แล้วนำเสนอเพื่อเป็นนโยบายสาธารณะ การดำเนินการทุกอย่างเราปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ( PDPA ) มาตรา 24 เราสามารถนำข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มาเพื่อจุดประสงค์ในการวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทาง dtac จึงหาจุดสมดุลเกี่ยวกับสายงานและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลและการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อสาธารณะ
ที่ผ่านมาทาง dtac ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 2 ปี เราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า “แม้ว่าเราไม่ได้คุยกับโทรศัพท์แต่โทรศัพท์คุยกับเสาสัญญาณอยู่ตลอดเวลาในประเทศไทยมีเสาสัญญาณจากผู้ให้บริการรายใหญ่จำนวนมากกว่า 1 แสนเสาโทรคมนาคม” เราได้นำข้อมูลขึ้นมาใช้งานโดยที่ dtacและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการลงลึกถึงระดับการเดินทางแต่ละจุดไม่ทราบว่าบุคคลนั้นคือใครเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้นโยบายสาธารณะและผู้ประกอบการทั้งระดับท้องถิ่นและคนกำหนดนโยบายภาครัฐเพื่อให้มาใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด