13 ธ.ค. 2565 535 0

เตรียมเปิด TK Park สาขาใหม่ ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ต้นปีหน้า

เตรียมเปิด TK Park สาขาใหม่ ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ต้นปีหน้า

ทรู ดิจิทัล พาร์ค” จับมือ “สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park” เตรียมเปิด TK Park สาขาใหม่ ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ต้นปีหน้า


ทรู ดิจิทัล พาร์ค นำโดย ฐนสรณ์ ใจดี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ TK Park นำโดย กิตติรัตน์ ปิติพานิช (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ประกาศความร่วมมือสร้างสรรค์พื้นที่แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” เตรียมเปิด TK Park สาขาใหม่ ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ เอาใจเยาวชนและประชาชนที่รักการอ่านด้วยหนังสือและสื่อครบครัน พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

โดยมี อิสระ โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ รินศิริ ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ ศศิธร วรัญญูวัฒนา หัวหน้าฝ่าย Workspace Solutions ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมงาน ทั้งนี้ TK Park ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ จะเปิดให้บริการราวต้นปี 2566

#ทรูดิจิทัลพาร์ค #TrueDigitalPark #StartupEcosystem 

#Oneroofallpossibilities #TDPK #TKPark #CoLearningspace