30 พ.ย. 2565 1,273 1

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ลงพื้นที่พบน้องๆ รร.คอนเน็กซ์อีดี เมืองแปดริ้ว พร้อมเชิญชวนคนไทย ร่วมสมทบทุน “โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา”ผ่าน connexted.org สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัลอย่างเท่าเทียม

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ลงพื้นที่พบน้องๆ รร.คอนเน็กซ์อีดี เมืองแปดริ้ว พร้อมเชิญชวนคนไทย ร่วมสมทบทุน “โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา”ผ่าน connexted.org สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัลอย่างเท่าเทียม

งามทั้งกาย ใจ และความคิด ด้วยความเชื่อที่ว่า การศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนได้... “แอนนา เสืองามเอี่ยม” (ที่ จากขวามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022 สานต่อความตั้งใจที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ล่าสุด เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา หนึ่งในโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ซึ่งกลุ่มทรู เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยมี ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (ที่ จากขวากรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ ซึ่งในโอกาสนี้ “แอนนา” ได้ร่วมพูดคุย แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้แง่คิดอันดีงามและสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องๆ นักเรียน พร้อมร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน เชิญชวนทุกคนในสังคมตระหนักถึงการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” ของมูลนิธิฯ ที่ระดมทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่นักเรียนโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ รวมถึงโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีอื่นๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดิจิทัลทั่วประเทศ ให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ต่อยอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ โครงการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” หรือ Notebook for Education เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสรรหาอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อมอบให้แก่เยาวชนไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศได้ใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ก้าวทันการศึกษายุคดิจิทัล โดยที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกเครื่องที่จะมอบให้น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับและติดตามความคืบหน้าการนำไปใช้งานได้อย่างโปร่งใส ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมสมทบทุนโดยตรงให้แต่ละโรงเรียนผ่าน connexted.org พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า 

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTEDfoundation

เว็บไซต์http://connexted.org/

FB: CONNEXT ED

เกี่ยวกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation)

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 จากโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ภายใต้ความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ต่อมาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิในปี 2563 โดยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก พร้อมเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย

ปัจจุบัน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี มีเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนชั้นนำของไทยรวมแล้ว 47 องค์กร โดยมี 12 องค์กรเอกชน ร่วมเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์กลุ่มเซ็นทรัลบมจ. ซีพี ออลล์บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารกลุ่มมิตรผลกลุ่มปตท.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)เอสซีจีบมจ.ไทยเบฟเวอเรจบมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

ต่อมาในระยะที่ 2 มีเครือข่ายพันธมิตรเข้าร่วมโครงการอีก 19 องค์กร ได้แก่ บจ. ไทยฮอนด้าบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นบมจ. บ้านปูบมจ. บีอีซี เวิลด์บจ. เบอร์แทรม (1958)บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)บจ. เอดู พาร์คโรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่บจ. โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์)บจ. เควี อิเล็กทรอนิกส์บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่นบจ. แม็คเอ็ดดูเคชั่นสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์บจ. เอส เค โพลีเมอร์บจ. สลิงชอท กรุ๊ปธุรกิจโลตัส ประเทศไทยบจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรมไฟฟ้า และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดีบจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)

หลังจากนั้นในระยะที่ 3 มีเครือข่ายพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ อีก 16 องค์กร ได้แก่ บจ. แอมิตี  บมจ. บี.กริม เพาเวอร์  บมจ. ซี.พี.แลนด์ บจ. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บมจ. สยามแม็คโคร บจ. โพรนาลิตี้ บมจ. สมิติเวช กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ และบมจ. วีจีไอ และล่าสุด ในระยะที่ 3นี้ มีเครือข่ายพันธมิตรใหม่เข้าร่วมอีก 3 องค์กร ได้แก่ ธนาคารออมสิน เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และ บจ. ไตรโซลูชั่น