28 พ.ย. 2565 626 2

ก.ศึกษาฯ ชู CODING ปั้นเด็กไทยเป็นนักพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ หนุนขับเคลื่อนประเทศรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ก.ศึกษาฯ ชู CODING ปั้นเด็กไทยเป็นนักพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ หนุนขับเคลื่อนประเทศรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันสร้างเว็บไซต์โดยนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ภายใต้ “โครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยผลักดันเยาวชนและประชาชนคนรุ่นใหม่ ก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนโปรแกรม CODING ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวะจากทั่วประเทศไทยร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ จำนวนมากถึง 680 ทีม หรือกว่า 1,500 คน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันนโยบาย CODING FOR ALL มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการเร่งกระจายการเรียนรู้ด้าน CODING ไม่เฉพาะแต่ครูและนักเรียนเท่านั้น แต่ต้องกระจายไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัยให้ได้มากที่สุด และเชื่อว่าภายใน 3-5 ปี คนไทยต้องมีความรู้ความสามารถทั้ง CODING และ CODERซึ่งการร่วมมือกับ การีนาในโครงการ Gamer to Coder  ในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่เข้าร่วมล้วนมีความตั้งใจ มุมานะ ในการศึกษาหาความรู้จากโครงการนี้ จนสามารถสร้างผลงานได้น่าประทับใจ


“กระทรวงศึกษาธิการเชื่อว่าโครงการ Gamer to Coder นี้จะเป็นการจุดประกายให้กับเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยได้เห็นถึงความสำคัญในการเขียน CODING และพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็น CODER หรือนักเขียนโค้ดได้ในที่สุด ซึ่งเมื่อความรู้ CODING สามารถกระจายไปทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยแล้ว จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคตได้”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว


ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า โครงการ Gamer to Coder เป็นโครงการนำร่อง ภายใต้แนวคิด “Unlock skill ใหม่ไปไกลทุก Level” ได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากมีนักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 1,500 คน ให้ความสนใจและเข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจากความสำเร็จในครั้งนี้ ทางการีนาและกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการวางแผนในการสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ร่วมกันอีก เพื่อส่งเสริมต่อยอดโอกาสให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ได้เติบโตไปกับการเขียน CODING และสายงานธุรกิจเกมในอนาคต เพราะการีนามีความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นให้เข้าถึงทุกคนได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นในสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป