23 พ.ย. 2565 388 0

เผยโฉมผู้ชนะการแข่งขัน Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO

เผยโฉมผู้ชนะการแข่งขัน Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO

บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร เผยโฉมผู้ชนะการแข่งขันในกิจกรรม "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO" เวทีที่มุ่งหวังยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันภัยไซเบอร์รอบด้านแก่นักศึกษาไทย ให้มีศักยภาพเท่าเทียมในระดับสากล 

โชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด เปิดเผยว่า “จากที่บริษัทซีเคียวอินโฟ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลจัดกิจกรรม "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO" ขึ้น และได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน จากหลากหลายสถาบัน และมีผู้ที่ผ่านการทดสอบ Mini Challenge เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายจำนวน 45 คน และผลการแข่งขันปรากฎว่า ผู้ชนะเลิศได้แก่  นายณัฐชนน มงคลวิลาศ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  น.ส เพ็ญพิชชา สิทธิ์แสงชัย  จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุดฤทธิ์ วงษ์สุวรรณ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์การตำรวจ

โดย ณัฐชนน ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้รางวัลชนะเลิศ ชื่นชอบวิทยากรที่มาบรรยายทุกท่านที่มีทักษะในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย และที่สำคัญการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้เพิ่มความรู้และช่วยพัฒนาทักษะในด้านCyber Security เป็นอย่างมาก ครอบคลุมทักษะการโจมตีระบบ และทักษะการตรวจจับ ป้องกัน ที่สามารถนำไปทำงานต่อได้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังได้ประสบการณ์ในการแข่งขันแบบ CTF (Capture The Flagและได้ประสบการณ์ในการเขียน Report อีกด้วย ถือเป็นการแข่งขันที่มีความครบเครื่อง และแตกต่างจากเวทีการแข่งขันอื่นๆ

“เวที "Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFOพยายามสร้างกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มบริษัท สามารถ ในการ “สร้างคนคุณภาพ” ในแบบที่เรามีความถนัดและความเชี่ยวชาญ เราจึงเน้นการสร้างความรู้ให้กับน้องๆที่เข้าร่วมประกวด เห็นได้ว่าน้องๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อเชิงเทคนิคด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เช่น Network Hacking, Web Application Hacking และ Incident Response เป็นเวลา 2 วัน จาก ThriveDX ผู้พัฒนาหลักสูตรอบรมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ จากประเทศอิสราเอล ที่มีประสบการณ์จัดการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในยุโรปและอเมริกามากว่า 15 ปี อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม Hackathon เช่นเดียวกันนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ อินเดีย และฮ่องกง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้และแข่งขันแบบอินเตอร์เนชั่นแนล และจะได้เพิ่มประสบการณ์ที่แตกต่างจากในห้องเรียน ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แบบรอบด้าน  สร้างโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษา ในการนำความรู้ตลอดกิจกรรมนี้ ไปต่อยอด พัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพให้กับตัวเอง สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปได้” โชติกา กล่าวทิ้งท้าย