11 พ.ย. 2565 387 1

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) และ หัวเว่ย คลาวด์ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) และ หัวเว่ย คลาวด์ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่

แอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) (4 จากซ้าย) และ เบนสัน ฉิน ประธานกรรมการบริหาร แผนกธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (5 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยมี เคน เชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (3 จากซ้าย), จุน อัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) (2 จากซ้าย), จิรา รัตนขจรสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด), ปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานกรรมการ แผนกธุรกิจคลาวด์ (6 จากซ้าย), ชลิตา สมุทรรัตน์ รองประธานกรรมการอาวุโส แผนกธุรกิจคลาวด์ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (7 จากซ้าย), และ สุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี แผนกธุรกิจคลาวด์ ประเทศไทย (ขวาสุด) ให้เกียรติร่วมงาน

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทธุรกิจการเงินและการประกันข้ามชาติในประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลก โดยความร่วมมือครั้งนี้จะมุ่งเน้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม สังคม โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานขนาดใหญ่ (มิกซ์ยูสโปรเจกต์)


แอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)

แอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคดับบลิวไอ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างครอบคลุมทุกด้าน  บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เราตระหนักดีว่าผู้บริโภคมีความคาดหวังในการได้รับสินค้าและการบริการที่ดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ เคดับบลิวไอ จึงสรรหาเครื่องมือที่จะสามารถเชื่อมต่อประสบการณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินและการประกันภัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในเอเชีย ในโอกาสนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางกลยุทธ์กับ หัวเว่ย เพื่อบรรลุความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ร่วมกันด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง 4 แพลตฟอร์มของเคดับบลิวไอ ได้แก่ การประกันชีวิต การประกันภัย การบริหารจัดการสินทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

การผสานความร่วมมือกับ หัวเว่ย เทคโนโลยี ในครั้งนี้ จะเพิ่มศักยภาพของ เคดับบลิวไอ ในการขยายพอร์ตโฟลิโอด้านดิจิทัลโซลูชั่นในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวเว่ย คลาวด์ จะเพิ่มขีดความสามารถของ เคดับบลิวไอ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ รวมถึงตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าและมอบประสบการณ์การใช้งานผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อและสร้างความปลอดภัยในการใช้งานอย่างสูงสุด


เบนสัน ฉิน ประธานกรรมการบริหาร แผนกธุรกิจคลาวด์ หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย

เบนสัน ฉิน ประธานกรรมการบริหาร แผนกธุรกิจคลาวด์ หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย กล่าวว่า "หัวเว่ยเกิดขึ้นเพียงเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเราเท่านั้น หัวเว่ยจึงพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ วันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ เคดับบลิวไอ ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาวของ เคดับบลิวไอ โดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร คลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสถียร เชื่อถือได้ ปลอดภัย และยั่งยืน ซึ่งคลาวด์เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การการดำเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ความร่วมมือครั้งนี้ทำเรารู้สึกตื่นเต้นและมั่นใจที่จะสร้างโซลูชั่นและประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ดีที่สุดเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของ เคดับบลิวไอ ในด้านประกันชีวิต ประกันภัย การบริหารจัดการสินทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

บันทึกข้อตกลงครั้งนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของ หัวเว่ย ที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มการเงินและการประกันภัยข้ามชาติในประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่  การวิจัยและการพัฒนาร่วมกันบนคลาวด์ การบริการด้านการตลาดและการพัฒนาแบรนด์ บ้านอัจฉริยะและประหยัดพลังงาน (Smart and Green Home) ด้วยการควบรวมเทคโนโลยีโซลูชั่นอัจฉริยะในการออกแบบและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสุดท้ายการสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการผลักดันด้านดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ 4.0

เคดับบลิวไอ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจการเงินและการประกันภัยในยุคดิจิทัลนี้ ด้วยการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการประกันที่โดดเด่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยเครื่องมือที่เพรียบพร้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

หัวเว่ย ลงทุนในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่เปิดตัว Huawei Cloud ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 โดย Huawei Cloud Thailand ได้เข้าร่วมกับธุรกิจต่างๆ ในกว่า 15 อุตสาหกรรม อีกทั้งสร้างพันธมิตรในประเทศไทยมากกว่า 300 ราย รวมถึงให้บริการลูกค้ากว่าหลายพันราย ด้วยประสบการณ์ 23 ปีในการดำเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย Huawei Cloud เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านดิจิทัลของอาเซียน