11 พ.ย. 2565 1,092 2

Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย พฤศจิกายน 2565

Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย พฤศจิกายน 2565

โดย โรเบิร์ต วิซีคอฟสกี้ นักวิเคราะห์อาวุโส Opensignal

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า AIS คือผู้ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยเป็นรางวัลที่ชนะเพียงผู้เดียวถึง 9 รางวัลและรางวัลร่วมอีก 4 รางวัล เมื่อเทียบกับรายงานครั้งที่แล้วที่ได้รางวัลชนะเพียงผู้เดียว 11 รางวัลและรางวัลร่วมเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ AIS ยังได้รางวัลร่วมกับ TrueMove H ในด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดอีกด้วย ผู้ใช้ของเราในประเทศไทยเพลิดเพลินไปกับความเร็วในการดาวน์โหลดของเครือข่าย AIS ทั้งในแบบโดยรวมและ 5G ควบคู่ไปกับด้านประสบการณ์เกมและแอปพลิเคชันเสียงที่ดีที่สุด โดยผู้ให้บริการเครือข่ายรายนี้ยังคงรั้งรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ประสบการณ์วิดีโอ 5G และคุณภาพความเสถียรขั้นสูงแต่เพียงผู้เดียว

อย่างไรก็ตาม TrueMove H ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น 2 รางวัลเมื่อเทียบจากครั้งก่อน โดยมีรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G เพิ่มเข้ามาเป็นรางวัลผู้ชนะร่วมกับ AIS ที่เคยเป็นผู้ชนะเพียงรายเดียวในครั้งก่อน ทั้ง TrueMove H และ DTAC ต่างได้รับรางวัลเดี่ยวในครั้งนี้เพียงหนึ่งรางวัล ได้แก่รางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอและรางวัลด้านคุณภาพความเสถียรหลักตามลำดับ เช่นเดียวกับในรายงานครั้งที่แล้ว ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายเป็นผู้ชนะร่วมกันในรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน

สรุปข้อมูลสำคัญ:

ไม่มีใครล้มแชมป์ด้านความเร็วของ AIS ได้

AIS คว้าแชมป์ทุกรายการในหมวดหมู่ด้านความเร็วทั้งแบบโดยรวมและ 5G ซึ่งยังคงรั้งแชมป์ในรางวัลที่ได้รับครั้งก่อนหน้า ประกอบด้วย ด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5G และประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ AIS ชนะรางวัลด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ไปด้วยความเร็ว 156.4 Mbps ซึ่งเร็วกว่า TrueMove H ถึง 55.8% นอกจากนี้ AIS และ TrueMove H มีสถิติเสมอกันในด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ส่งผลให้ทั้งสองเครือข่ายได้รับรางวัลด้านนี้ร่วมกันด้วยความเร็วที่ 8.2 Mbps

รางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอตกเป็นของ TrueMove H ขณะที่ AIS ยังเป็นผู้ครองรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G

ในครั้งนี้ TrueMove H คว้าชัยชนะไปครองได้เพียงรางวัลเดียวนั่นคือรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ ซึ่งชนะไปด้วยคะแนน 42.1 คะแนน มากกว่า DTAC ผู้เป็นอันดับสอง 1.1 คะแนน อย่างไรก็ตาม AIS ยังครองรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G ติดต่อกันเป็นครั้งที่สองอย่างเหนียวแน่น โดยผู้ใช้งานเครือข่าย AIS และ TrueMove H ต่างเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์วิดีโอ 5G ในระดับดีมาก (65-75) ขณะที่ผู้ใช้งาน DTAC ได้รับประสบการณ์วิดีโอ 5G อยู่ในระดับรองลงมาคือในระดับดี (55-65)

AIS ยังครองรางวัลด้านเกมและแอปสื่อสารด้วยเสียง

AIS ยังครองรางวัลด้านเกมและแอปพลิเคชันเสียง ซึ่งได้รับรางวัลทั้งด้านประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G โดยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง และในสองรางวัลนี้ เป็นการเฉือนชนะ DTAC ด้วยคะแนนที่มากกว่าเพียง 2.3 และ 1.1 คะแนนตามลำดับ โดยทั้ง AIS และ DTAC ต่างได้รับรางวัลด้านประสบการณ์เกม 5G อยู่ในระดับดี (75-85) และ AIS ยังเป็นผู้ชนะรายเดียวที่ได้รับรางวัลด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงในภาพรวม

DTAC และ AIS ยังได้รับการยอมรับด้านความเสถียร

ในครั้งนี้ Opensignal พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับเครือข่ายที่ได้รับรางวัลในหมวดหมู่ความเสถียรนี้ เนื่องจากทั้งสองเครือข่ายเดิมยังเป็นผู้ชนะเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในรายงานของ Opensignal ซึ่ง AIS ได้รับรางวัลคุณภาพความเสถียรขั้นสูงด้วยคะแนน 62.9% สูงกว่าในรายงานครั้งที่แล้ว 2% โดย DTAC ยังคงเป็นเจ้าของรางวัลด้านคุณภาพความเสถียรหลักด้วยคะแนน 87.1% ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% ส่งผลให้เป็นเครือข่ายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบนี้

ผู้ใช้งาน 5G ของ AIS และ TrueMove H เชื่อมต่อบริการ 5G ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่า 20%

จากรายงานครั้งก่อน AIS เป็นผู้ชนะเพียงรายเดียวในด้านความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G อย่างไรก็ตาม ในหนนี้ TrueMove H นั้น​​กระโดดขึ้นแท่นผู้ชนะรับรางวัลไปทั้ง 2 หมวดหมู่และแบ่งรางวัลร่วมกับ AIS โดยผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองคว้ารางวัลชนะร่วมกันในด้านความพร้อมใช้งาน 5G ด้วยคะแนน 22.6-23.2% นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานเครือข่ายเหล่านี้เชื่อมต่อบริการ 5G ต่าง ๆ มากกว่า 20% โดย DTAC ตามมาเป็นลำดับที่สาม ด้วยคะแนนตามหลังผู้ชนะอย่างน้อย 10%

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค:

AIS ครองรางวัลระดับภูมิภาคด้านประสบการณ์ในภาพรวมแต่เพียงผู้เดียวไปถึง 22 รางวัล และรับรางวัลร่วม 4 รางวัลจากทั้งหมด 35 รางวัลในเจ็ดภูมิภาคของประเทศไทย TrueMove H นั้นยังคงรักษารางวัลระดับภูมิภาคไว้ได้ 6 รางวัลและรางวัลร่วมอีก 6 รางวัล โดยส่วนใหญ่เป็นรางวัลในหมวดประสบการณ์วิดีโอ ในขณะที่ฝั่ง DTAC ได้รับรางวัลชนะรางวัลเดียวและได้รับรางวัลร่วมอีก 2 รางวัลในหมวดประสบการณ์วิดีโอทั้งหมด และ AIS กวาดรางวัลด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงในทุกภูมิภาค ผู้ใช้งานเครือข่าย AIS ของเราในเขตกรุงเทพมหานครได้รับประสบการณ์เกมและแอปพลิเคชันเสียงระดับดีเยี่ยมด้วยคะแนน 75.3 และ 80.1 คะแนนตามลำดับ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เดียวที่เราเห็นว่า ประสบการณ์เกมโดยรวมอยู่ในระดับดี(75-85) และประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงอยู่ในระดับดี (80-87)


ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มนี้ได้ที่ https://www.opensignal.com/th/reports/2022/11/thailand/mobile-network-experience