9 พ.ย. 2565 247 12

ไปรษณีย์ไทย เพิ่มฟังก์ชันร่วมการประปาส่วนภูมิภาค อ่าน - บันทึกค่าน้ำประปา พร้อมเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนผ่านพี่ไปรฯ

ไปรษณีย์ไทย เพิ่มฟังก์ชันร่วมการประปาส่วนภูมิภาค อ่าน - บันทึกค่าน้ำประปา พร้อมเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนผ่านพี่ไปรฯ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผนึกกำลังการประปาส่วนภูมิภาคในการร่วมกันทดสอบระบบอ่านมาตรวัดน้ำบนมิเตอร์ในรูปแบบภาพตัวเลขและตัวอักษรด้วยเทคโนโลยี OCR เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับค่ามาตรวัดน้ำด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันของการประปา และบุรุษไปรษณีย์ หรือพี่ไปรฯ พร้อมเติมเต็มให้ระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพและได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น   


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งแห่งชาติ ซึ่งมีเครือข่ายในการให้บริการที่ครอบคลุม รวมทั้งมีบุรุษไปรษณีย์ ที่เชี่ยวชาญเข้าถึงทุกพื้นที่ ได้เตรียมการดำเนินงานเสริมศักยภาพในการสนับสนุนความร่วมมือกับ “การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ.” ที่ล่าสุดได้เปิดโครงการให้ผู้ใช้บริการอ่านและบันทึกค่ามาตรวัดน้ำประปาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันด้วยตนเองและนำไปคำนวณค่าน้ำประปาเพื่อชำระเงิน เป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงที่แพลตฟอร์มดิจิทัลเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน และทำให้การบริการเป็นไปอย่างกระชับ ฉับไว ลดขั้นตอนต่างๆ ให้น้อยลง แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของบางพื้นที่ หรือผู้ใช้บริการบางรายซึ่งไม่ประสงค์จะอ่านและบันทึกค่ามาตรวัดน้ำผ่านระบบออนไลน์ ไปรษณีย์ไทยยังสามารถอำนวยความสะดวกได้ถึงครัวเรือน โดยนำข้อมูลค่าวัดมาตรน้ำเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เซ็นรับสิ่งของหน้าบ้านกับบุรุษไปรษณีย์ เพื่อคำนวณยอดค่าน้ำประปาที่ผู้ใช้บริการต้องชำระ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะพัฒนาความร่วมมือในอนาคตสู่การออกบิลค่าน้ำผ่านพี่ไปรฯ อีกด้วย


ไปรษณีย์ไทย จะเป็นผู้ให้บริการด้านการสำรวจและบันทึกค่าน้ำประปาให้กับครัวเรือนในพื้นที่ต่างๆ  เพื่อช่วยให้ารประปาส่วนภูมิภาคสามารถลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดศักยภาพเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ กว่า 20,000 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ในการต่อยอดธุรกิจของไปรษณีย์ไทย บริการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของภาคประชาชน และเป็นการสร้างรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน ( Sharing Economy) ได้อีกด้วย


วิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการประปาแก่ประชาชนซึ่งมีการขยายเขตการให้บริการไปในพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องการประปาส่วนภูมิภาคจึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้าและจัดส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอ่านมาตรวัดน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีOptical Character Recognition หรือ OCR   ซึ่งช่วยแปลงข้อความภาพให้เป็นตัวอักษรและตัวเลข แล้วนำเข้าแอปพลิเคชันแทนการจดมิเตอร์แบบเดิม 


โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเริ่มนำร่องภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค  สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ก่อนขยายไปทดลองในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ต้นปี 2566 การผสมผสานความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างกันในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรของทั้งสององค์กร สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post