7 พ.ย. 2565 592 0

แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับ "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี" ฐานะผู้ร่วมส่งเสริม Digital Transformation แก่พิพิธภัณฑ์ไทยทั่วประเทศ

แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับ

วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี" จาก สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย โดยมี กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบ และ ยุลิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้บริษัท บมจ. แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์กรดีเด่นแห่งวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565  ในฐานะผู้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ในการใช้บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม


วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์  กล่าว “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี" ขอขอบคุณ สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และท่านกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ ในฐานะผู้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี โดยเล็งเห็นความสำคัญของการทำ Digital Transformation ให้แก่วงการพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ Brand WELOVEBOOKING ภายใต้  บมจ. แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส  ผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร TMS (Ticketing Management System)  และแพลตฟอร์มการให้บริการลูกค้าและสมาชิก ที่จะสามารถช่วยให้พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศสามารถจัดการระบบขายตั๋วได้ง่ายขึ้นและการให้บริการผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทั้งทาง Website และแอปพลิเคชัน LINE OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA)  นอกจากนี้เรายังออกแบบพัฒนา Digital Technology แบบครบวงจร โดยมุ่งมั่นให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างนวัตกรรม และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ จากประสบการณ์ในธุรกิจ เราสร้างสรรค์ เครื่องมือทางดิจิทัล และให้บริการแก่ผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ  ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมไปถึงกลุ่มพิพิธภัณฑ์ ที่เราได้เข้าไปพัฒนาระบบให้ ภายใต้แนวคิด “SIMPLIFY YOUR BUSINESS” ยกตัวอย่างเช่น

1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้พัฒนาระบบจอง Ticketing Management System แบบ Onsite Booking สำหรับให้ขาย และปริ้นตั๋วริชแบนด์ QR ณ จุดจำหน่ายสำหรับพิพิธภัณฑ์พระราม 9  ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเพิ่มในส่วนของระบบจอง Web Booking Online โดยรวมทั้งระบบจอง (E-Booking) ระบบชำระเงินออนไลน์ (E-Payment) และระบบสมาชิก (E-Member) สำหรับกลุ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อเนื่องสู่ระบบจองแบบครบวงจร (Total Solution & One Stop Service) โดยมีทั้งระบบ Onsite Booking และ Web Booking Online ที่สามารถรองรับการให้บริการได้ครอบคลุมทุกพิพิธภัณฑ์ ของทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้พัฒนาระบบ Ticketing Management System แบบ Onsite Booking จำหน่ายและปริ้นตั๋วกระดาษ ณ จุดจำหน่าย และ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าชม

3. Museum of Contemporary Art (MOCA) (พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย) พิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะผลงานทัศนศิลป์ จากศิลปินหลายรุ่นระดับชั้นครู  ของศิลปินไทย  ได้พัฒนาระบบ Ticketing Management System แบบ Onsite Booking ในการจำหน่ายตั๋วและปริ้นตั๋วกระดาษ ณ จุดจำหน่าย และ ระบบ Customer Relation Management

4. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นิทรรศการแบบร่วมสมัยจัดแสดงเงินตราของไทยและต่างประเทศ รวมถึงประวัติความเป็นมาของโรงกษาปณ์ ใช้ระบบ Ticketing Management System แบบ Onsite Booking จำหน่ายตั๋วและปริ้นตั๋วกระดาษ ณ จุดจำหน่าย และ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าชม

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการพัฒนา IT Solution เรามีความเชี่ยวชาญและพร้อมเป็นกำลังหลักในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบส่งเสริมให้วงการพิพิธภัณฑ์ไทยให้มีความมั่นคงมีเสถียรภาพในการบริการ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม ก้าวล้ำทันต่อยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไป”