30 ต.ค. 2565 1,116 45

World Broadband Association คาดปี 2030 ความเร็ว 50 Gbps ชี้ Wi-Fi 6 ธุรกิจบรอดแบนด์จะทำรายได้ให้เจ้าของพื้นที่

World Broadband Association คาดปี 2030 ความเร็ว 50 Gbps ชี้ Wi-Fi 6 ธุรกิจบรอดแบนด์จะทำรายได้ให้เจ้าของพื้นที่

สมาคมบรอดแบนด์โลก (World Broadband Association หรือ WBBA) ได้เผยแพร่เอกสารการทำการวิจัยฉบับใหม่ในการคาดการณ์ Package  Broadband สำหรับที่พักอาศัยเพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปี 2030 หรือปี 2573 พบว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องเสนอแพ็คเกจรายเดือนเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภายในบ้านในความเร็วของการเชื่อมต่อมาตรฐาน 50Gbps อินเทอร์เน็ตองค์กรจะอยู่ที่ความเร็วมาตรฐาน 3.2 Tbps ภายในปี 2573


รายงาน Next-Generation Broadband Roadmap คาดการณ์ภายในปี 2573 ได้คาดการณ์ความเร็วของการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก (FTTP) จะสังเกตได้ว่าในโลกปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผ่านเทคโนโลยีบรอดแบนด์เป็นรุ่นที่ 5 หรือ BB5 ที่ให้บริการความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็ว 1Gbps และความเร็ว 100Gbps สำหรับองค์กร ซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการบอร์ดแปลงภายในบ้านด้วยความเร็วสูงสุดที่ทางสมาคมพบคือ 10 - 20 Gbps เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นโลกของเราก็จะไปสู่ยุคอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 5.5 หรือ BB5.5 ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยเฉพาะการให้บริการบรอดแบนด์ภายในบ้านผลักดันให้บริการความเร็วอยู่ที่ 10Gbps และความเร็ว 400 - 800 Gbps สำหรับใช้ในองค์กรในการพิจารณาความต้องการเครือข่ายในอนาคตทางสมาคมมองว่า จะต้องรับประกันค่า Latency อยู่ที่ 1 ms และต้องรับประกันระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมด้วย

การก้าวกระโดดของการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศทั่วโลกนั้นถือเป็นเรื่องปกติตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมายกตัวอย่างการให้บริการอินเทอร์เน็ตสายทองแดง Dialup Modems ซึ่งให้บริการความเร็วเพียง 56Kbps มาสู่การเปิดตัว ADSL ความเร็ว 512Kbps (0.5Mbps) ในสหราชอาณาจักรในปี 2543 จากนั้นในสสหราชอาณาจักรเริ่มเปิดตัวแพ็คเกจ FTTC ที่มีความเร็วสูงสุด 40Mbps และอีกไม่นานพระเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิ้ลบนความเร็ว100Mbps+ จนถึงปัจจุบันในสหราชอาณาจักรให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 1Gbpsโดยการให้บริการอินเทอร์เน็ตในยุคถัดไปนั้นจัดให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเทคโนโลยี  Passive Optical Network (PON)  โดยแบ่งการให้บริการทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่

- ENTERPRISE เป็นการให้บริการรูปแบบ Symmetrical, large bandwidth, high reliability
- BASE STATION เป็นการให้บริการรูปแบบ Full optical network
- HOME เป็นการให้บริการรูปแบบ XR/8K video, cloud gaming
-INDUSTRIAL เป็นการให้บริการรูปแบบ Deterministic transmission, industrial interface, scenario isolationWi-Fi 6 เทคโนโลยีพลิกโฉมรูปแบบธุรกิจบรอดแบนด์

เทคโนโลยี Wi-Fi 6 ถือเป็นการรากฐานของยุคการใช้งานอินเทอร์เน็ตถัดไป โดยเทคโนโลยีมาตรฐานช่วยแบ่งปันการใช้บริการเทคโนโลยี 5G จากภายในอาคารหรือสถานที่ปิดได้เป็นอย่างดี เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT มากมายทั้งกล้องวงจรปิดหรือระบบการรักษาความปลอดภัย  สิ่งที่สำคัญคือการวางรากฐานทางเพื่อนำไปสู่การแบ่งปันโครงข่ายเพื่อใช้งานบนเครือข่ายโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างที่ทำงานและที่พักอาศัยหรือสถานที่ต่างๆ เช่น การแชร์ค่าบริการหรือการคิดค่าบริการ โดยแบ่งปั่นโครงข่ายเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกัน ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่สามารถควบคุมเทคโนโลยีไวไฟได้ทุกๆที่ สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  หากอยู่ในวงอินเทอร์เน็ตสำนักงานทางนายจ้างหรือเจ้าของสถานที่ก็ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้ลูกจ้าง  เนื่องจากลูกจ้างได้แบ่งปั่นค่าบริการกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ตนใช้งานเดียวกันกับที่พักอาศัย หรือการแยกสัดส่วนการคิดค่าบริการทั้งที่ทำงานและที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านแอพพลิเคชั่น

ทำให้ทุกๆฝ่ายสามารถสร้างรายได้-ลดรายได้มากขึ้นทั้งนายจ้าง ลูกจ้างหรือเจ้าของสถานที่และทุกคนทั่วโลก
ข้อมูล worldbroadbandassociation World_Broadband