11 ต.ค. 2565 519 0

ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ ผนึกหลากองค์กรไทย-ต่างชาติด้าน AI จัดค่าย “Creative AI Camp” ปีที่ 5 มุ่งเทรนด์ Hyper-automation สร้าง Tech Talent รุ่นใหม่

ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ ผนึกหลากองค์กรไทย-ต่างชาติด้าน AI จัดค่าย “Creative AI Camp” ปีที่ 5   มุ่งเทรนด์ Hyper-automation  สร้าง Tech Talent รุ่นใหม่

ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ตอกย้ำภารกิจสร้างทักษะด้าน AI ให้เยาวชนไทยสู่ Tech Talent ของประเทศต่อเนื่อง ยกทัพหลากพันธมิตรองค์กรและมืออาชีพด้าน AI ไทย-ต่างชาติ จัดค่าย “Creative AI Camp ปีที่ 5” ภายใต้แนวคิด “Anytime, Anywhere with AI” ขยายโอกาสเยาวชนครอบคลุม ม.ปลาย-ปวช.-ปวส.จนถึงระดับอุดมศึกษาชั้นปี 1-2 ครั้งแรก ผสานหลากความรู้-เปิดประสบการณ์จริง เทคโนโลยีใหม่ “Hyper-automation” รับเทรนด์ปฏิวัติกลไกในองค์กรด้วยระบบอัตโนมัติขั้นสูง เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสร้างสรรค์เทคโนโลยี AI ยกระดับศักยภาพธุรกิจและสังคมไทย พร้อมก้าวสู่โลกอนาคต 

 
ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับหลากพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติ จัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 5 ขึ้นภายใต้แนวคิด “Anytime, Anywhere with AI” ในรูปแบบ Phenomena Work-based Education พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่าน Virtual Conference บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ได้เข้าถึงองค์ความรู้เชิงลึกและสัมผัสประสบการณ์จริงด้าน AI เพิ่มศักยภาพเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคต ให้สามารถก้าวสู่การเป็น Tech Talent สร้างสรรค์เทคโนโลยี AI ที่มีบทบาทช่วยพลิกโฉมธุรกิจและการใช้ชีวิตของคนไทย  


“ซีพี ออลล์ จัดค่าย Creative AI Camp มาต่อเนื่อง 5 ปี เพราะเราตระหนักดีว่า AI คือเมกะเทรนด์ เป็นเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทต่อทุกชีวิต ทุกอุตสาหกรรมบนโลก หากจะให้ประเทศไทยยั่งยืนและมีขีดความสามารถการแข่งขันทัดเทียมระดับโลกได้ เราต้องช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้ ช่วยกันพัฒนาเยาวชน ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนประเทศ องค์ความรู้ด้าน AI มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซีพี ออลล์เองก็จะเดินหน้านำความรู้ที่ทันสมัย บ่มเพาะให้คนรุ่นใหม่ได้นำไอเดียมาต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ” ก่อศักดิ์ กล่าว    


ด้าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล หนึ่งในที่ปรึกษากรรมการจัดค่าย Creative AI Camp กล่าวว่า โลกทุกวันนี้แต่ละอุตสาหกรรมต่างให้ความสำคัญกับการนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น อาทิ การใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการทำงาน การประมวลผลข้อมูลเอกสารเป็นข้อมูลดิจิทัล การนำ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ไปจนถึงการประมวลผลภาษามนุษย์ ในระบบค้นหาข้อมูลและ AI Chabot เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถลดขั้นตอนและต้นทุนขององค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยจำนวนคนทำงานเท่าเดิม ซึ่งค่าย Creative AI Camp ได้เชิญพันธมิตรภาคธุรกิจและอาสาสมัครผู้พัฒนาด้าน AI มืออาชีพจากบริษัทชั้นนำระดับโลก มาร่วมถ่ายทอดให้เยาวชนได้เห็นภาพการนำ AI มาใช้งานจริงทั้งในเชิงสังคมและธุรกิจ  


ด้าน ป๋วย ศศิพงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกปีค่าย Creative AI Camp จะปรับเปลี่ยนโจทย์การเรียนรู้ให้แตกต่างกัน เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยซึ่งจะกลายเป็น Tech Talent รุ่นใหม่ในวันข้างหน้า ได้เข้าถึงองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะกลายเป็นเมกะเทรนด์โลกในอนาคตอันใกล้ โดยในครั้งนี้จะมุ่งเน้นที่การเรียนรู้เทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นสูง (Hyper-automation) และ Machine Learning ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและจะมีบทบาทพลิกโฉมโลกเป็นอย่างมาก  


ขณะเดียวกัน จะมีการบูรณาการวิธีสร้างสรรค์ AI ผ่านปรัชญาการเล่นหมากล้อม (Creative AI Convergence by Go Philosophy) และการเพิ่ม IQ ผ่านความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยี ABCD อันประกอบด้วย AI (ปัญญาประดิษฐ์), Blockchain (บล็อกเชน), Cloud และ Digital Data เพื่อเป็นรากฐานให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนา AI ได้อย่างเป็นระบบระเบียบและสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและสังคมมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ การจัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 5 ทางค่ายได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงาน AI จากสถานศึกษาและบริษัทชั้นนำ มากกว่า 20 ราย อาทิ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ประเทศไต้หวัน,คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จาก บริษัท โกซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด, SUNPLEX GROUP, AMBIENT GROUP, BOTNOI GROUP, VEKIN (THAILAND) CO., LTD. และทัพ Data Scientist จากบริษัท AI ชั้นนำนานาประเทศ รวมไปถึง CLOUD HM บริษัทผู้พัฒนาคลาวด์โซลูชั่น ออกแบบ ให้คำปรึกษา และให้บริการระบบคลาวด์ โดยตลอดระยะเวลากิจกรรม เยาวชนจะได้รับการแบ่งกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานด้าน AI ในรูปแบบ Prototype นำเสนอแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาประเทศต่อไป  


สำหรับค่าย Creative AI Camp จัดขึ้นภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” มุ่งเน้นให้เหล่าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้พัฒนาทักษะความสามารถจนกลายเป็น “คนพันธุ์ AI  หัวใจโกะ” (CreativeAIness) วิถีความเป็นมนุษย์ AI สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ AI  ผสมผสานปรัชญาหมากล้อม เพื่อประโยชน์ของสังคม และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต