5 ต.ค. 2565 502 23

NT ขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกพื้นที่ และเพื่อให้ลูกค้าติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

NT ขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกพื้นที่ และเพื่อให้ลูกค้าติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ my by NT ขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกพื้นที่ และเพื่อให้ลูกค้าติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง   โดยยกเว้นการระงับบริการสำหรับลูกค้ามือถือแบบรายเดือนทุกเลขหมาย ในเดือน ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ NT ห่วงใยผู้ใช้บริการ ประชาชนทุกคนทั่วประเทศ และพร้อมดูแล เครือข่ายการติดต่อสื่อสารให้สามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานะเครือข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา