26 ก.ย. 2565 146 1

ประธานกรรมการ กลุ่มทรู คว้ารางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 สาขา Evangelist of the Year บุคคลต้นแบบแห่งวงการสตาร์ตอัพ

ประธานกรรมการ กลุ่มทรู คว้ารางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 สาขา Evangelist of the Year บุคคลต้นแบบแห่งวงการสตาร์ตอัพ

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล Prime Minister Award สาขา Evangelist of the Year ในฐานะสตาร์ทอัพที่เป็นบุคคลต้นแบบ สามารถยกระดับการเติบโตระบบนิเวศของไทยสู่สากลจนเป็นที่ประจักษ์ จากความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มาร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวงการสตาร์ทอัพ ด้วยการจัดตั้งกองทุนมูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบนิเวศน์ครบวงจร ดึงดูดทั้งสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากทั่วโลกกว่า 100 บริษัท ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษากว่า 40 องค์กร ให้มารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

พิธีประกาศเกียรติคุณนี้จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ ประจำปี 2565 หรือ Prime Minister Award: National Startup 2022