23 ก.ย. 2565 127 0

SKY ICT ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย ส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้าน AI แก่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

SKY ICT ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย ส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้าน AI แก่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชม “ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat AI Center)” โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนรายใหญ่ สิทธิเดช มัยลาภ (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน AI เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ AI ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมี รศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และนนท์ หรยางกูร ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคแคนซี่ จำกัด ร่วมงาน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้ 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)   

นนท์ หรยางกูร ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคแคนซี่ จำกัด 

รศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์  

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

สิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)