20 ก.ย. 2565 676 40

NT ลงนามร่วมมือ Huawei ยกระดับบริการ NT Cloud

NT ลงนามร่วมมือ Huawei ยกระดับบริการ NT Cloud

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ HUAWEI  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “National Telecom Cloud Talent Development and Co-Marketing”  ในงาน UNLEASH DIGITAL HUAWEI CONNECT 2022 • BANGKOK ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565   บันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง NT และ Huawei มีเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือที่แข็งแกร่งของสองหน่วยงานในการขยายและยกระดับบริการ NT Cloud ด้วยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่ทันสมัยเพื่อเร่งการดิจิทัลทรานสฟอร์มทั้งในภาครัฐและเอกชนให้ก้าวหน้ารวดเร็วขึ้นผ่านโครงการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคลาวด์เซอร์วิส ความร่วมมือด้านเทคนิค และการทำการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการร่วมกัน