19 ก.ย. 2565 1,045 27

LG พร้อมโชว์บรอดแบนด์มือถือ 6G รุ่นแรก เร็วแรง 1 Tbps คาดใช้งานในปี 2573

LG พร้อมโชว์บรอดแบนด์มือถือ 6G รุ่นแรก เร็วแรง 1 Tbps คาดใช้งานในปี 2573

LG พร้อมโชว์การทดสอบเทคโนโลยีบรอดแบนด์มือถือ 6G รุ่นแรก ซึ่งดำเนินการโดย LG Electronics ณ สถาบัน Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) ในประเทศเยอรมนี สามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลในระดับ 320 เมตร ผ่านคลื่นความถี่ TeraHertz (THz)  ณ งาน LG Science Park in Seoul (South Korea)

 LG ส่งสัญญาณข้อมูลมือถือ 6G จาก TeraHertz ถึง 320 เมตร ซึ่งในปัจจุบันเครือข่าย 5G ที่มีอยู่ในขณะนี้ออกแบบมาบนคลื่นความถี่ตั้งแต่ 450MHz  ไปถึงคลื่นความถี่ในแถบมิลลิเมตร (mmW) ที่ 52GHz เพื่อให้สามารถรองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูลโดยรวม 20Gbps (อัปโหลด 10Gbps)   และเวลาแฝงที่ต่ำถึง 1 - 4ms  แต่ประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริงค่อนข้างช้ากว่าที่ได้มีการทดสอบเนื่องจากประสิทธิภาพตามระยะทางของสัญญาณและรวมถึงการกระจายความถี่สเปกตรัมของผู้ให้บริการในแต่ละลายไม่เหมือนกัน และที่สำคัญในปัจจุบันยังไม่มีโครงข่าย 5G SA แบบเต็มรูปแบบเนื่องจากยังต้องใช้โครงสร้างพื้นฐาน 4G มาคอยสนับสนุนในบางพื้นที่อีกด้วย 

 ในหลักของการกระจายสัญญาณบนคลื่นความถี่เทราเฮิร์ตซ์ (THz)  ถูกกำหนดให้พื้นที่สเปกตรัมของแม่เหล็กไฟฟ้า (EM) ในช่วง 100GHz ( 3 มม.)  ถึง 10THz (30 ไมโครเมตร) ให้อยู่ในระหว่างมิลลิเมตรและความถี่อินฟราเรด ซึ่งความตั้งใจของนักพัฒนาต้องการที่จะควบคุมสเปกตรัมดังกล่าวแม้ว่ามีความถี่สูงแต่สามารถรับส่งข้อมูลได้สูงที่สุดในระดับ 1Tbps แม้ในปัจจุบันการรับส่งข้อมูล 5G ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดที่ 20Gbps 

จากสัญญาณความถี่ในระดับ 450MHz ถึง 1800MHz (1.8GHz)  จะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลและเจาะเข้าไปในพื้นที่อาคารได้ดีกว่าความถี่ย่านอื่นๆ ซึ่งมีข้อเปรียบเทียบกับคลื่นความถี่สูง 3-4GHz อาจมีความอ่อนไหวจนไม่สามารถเดินทางทะลุทะลวงอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีแต่เป็นเพียงคลื่นความถี่สเปกตรัมพิเศษที่สามารถรับส่งข้อมูลความเร็วสูงได้เท่านั้น ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการให้บริการในเขตเมืองซึ่งประหยัดกว่าการสร้างโครงข่ายความหนาแน่นสูง และไม่ควรอย่างยิ่งในการติดตั้งโครงข่ายดังกล่าวในพื้นที่ชนบทเพราะครอบคลุมพื้นที่ได้ยากและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนรวมถึงเกิดความเสียหายทั้งด้านประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลLG  ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการรับส่งข้อมูล 6G ความถี่ TeraHertz (THz) ที่ช่วงความถี่ 155 ถึง 175 GHz ในระยะทาง 320 เมตรนอกอาคาร ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในเขตเมืองในบริเวณที่ร่มและกลางแจ้ง  ผู้ใช้งานควรอยู่ในระยะโครงข่ายประมาณ 250 เมตร เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้โดยการพัฒนาเพาเวอร์แอมป์แบบหลายช่องสัญญาณ ( A multi-channel power amplifier ) ให้เหมาะสมให้อยู่ในช่วงการรบกวนความถี่ที่ต่ำที่สุดและปรับปรุงคุณภาพการรับส่งสัญญาณมากถึง 20dBm มากกว่าเดิมจากรุ่นก่อนที่พัฒนาจาก 5 dBm 

Dr. Kim Byoung-hoon, CTO และ Executive VP of LG
กล่าวว่า ความสำเร็จในการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นก้าวที่สำคัญของเทคโนโลยี 6G ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้สูงถึง 1Tbps ในบริเวณที่ร่มและกลางแจ้ง ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับภาคธุรกิจในอนาคต บริเวณพื้นที่ห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ชุมชนหนาแน่นเพื่อเชื่อมต่อกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  การพัฒนาดังกล่าวทานต่อการใช้งานในปี 2030 ( พ.ศ. 2573 ) LG วางแผนที่จะประกาศผลการทดสอบการสื่อสาร 6G ล่าสุดไม่งาน  LG Science Park in Seoul (South Korea) จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่กำลังมาถึง

ข้อมูล
lgnewsroom zdnet fiercewireless  hankyung