13 ก.ย. 2565 1,610 0

LGU+ เปิดบริการ U+ Smart Radar เรดาร์อัจฉริยะ 77 GHz เตือนภัยอุบัติเหตุและ CCTV รองรับสังคมผู้สูงวัย

LGU+ เปิดบริการ U+ Smart Radar เรดาร์อัจฉริยะ 77 GHz เตือนภัยอุบัติเหตุและ CCTV รองรับสังคมผู้สูงวัย

LGU+ หนึ่งในผู้อุปกรณ์โทรคมนาคมของประเทศเกาหลีใต้ได้เปิดตัวอุปกรณ์ IoT ซึ่งเป็นระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอุบัติเหตุการหกล้มรองรับสังคมผู้สูงวัยที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของทางบริษัทที่ต้องการรับผิดชอบด้านความปลอดภัยต่อสังคมที่นอกเหนือจากการให้บริการโทรคมนาคมแต่สามารถนำเทคโนโลยีมาตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในสังคม ผ่านอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า U+ Smart Radar ถือเป็นเรดาร์อัจฉริยะที่มีโมเดลภาพถ่าย 4 มิติ โดยติดตั้งระดับความสูงประมาณ 2 เมตร มีระยะช่วงการตรวจจับมีระยะ 7×7m (แนวนอน×ยาว)  โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะดำเนินงานวิเคราะห์บุคคลและสิ่งของโดยรอบรวมถึงวิเคราะห์รูปร่างลักษณะการเปลี่ยนแปลงวัจนภาษาและท่าทางของผู้ใช้งาน ซึ่งมีอัตราแม่นยำสูงถึง 98%  ใช้ระบบเซ็นเซอร์เรดาร์ที่ความถี่ 77 GHz (กิกะเฮิรตซ์) ถือเป็นมาตรฐานยานยนต์มาติดตั้ง แทนการใช้เซ็นเซอร์ระบบเดิมที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์เรดาร์ 60 GHz สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มลูกค้าทั่วไป ทางผู้ให้บริการพร้อมที่จะติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวไปพร้อมกับกล้อง CCTV เพื่อให้ผู้ใช้ในบ้านสามารถตรวจสอบบุคคลในบ้านได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีระบบในการรองรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อุปกรณ์ดังกล่าวมีข้อดีแม้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดระบบเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับอุบัติเหตุได้เช่น การล้ม การชน การกระแทก หรือรวมถึงอุบัติภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดอย่างกรณีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัย
อุปกรณ์ดังกล่าวเหมาะอย่างมากที่จะติดตั้งในมุมมืดของที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อบริเวณที่ลับสายตาโดยเฉพาะผู้สูงวัยอายุ 80 ปี ที่มักชอบเข้าห้องน้ำในเวลากลางคืนและจุดดังกล่าวไม่สามารถที่จะติดกล้องวงจรปิดได้ พร้อมกับApplication U+ Smart Radar ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเรียลไทม์ แล้วแจ้งเตือนอุบัติเหตุไปยังสมาร์ทโฟนผู้ดูแลรวมถึงระบบ SMS อีกด้วย
2. การให้บริการในพื้นที่สาธารณะ ที่ผ่านมาเริ่มมีการติดตั้งในอุปกรณ์ในรถไฟฟ้าใต้ดินบางแห่งมุ่งเน้นบริเวณห้องน้ำเพื่อตรวจสอบบุคคลที่ใช้บริการอาจเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับการติดกล้อง CCTV และเตรียมขยายการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวสถานีรถไฟ 9 แห่งในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะสาธารณะ รวมถึงการเตรียมบันทึกความเข้าใจกับสมาคมสวัสดิการพลเมืองอาวุโสของเกาหลี
จากการให้บริการกับอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ได้สูงถึง 20 พันล้านวอน ประมาณ 527 ล้านบาทต่อปี โดย U+ Smart Radar มีราคา 18,900 วอนต่อเดือน หรือประมาณ 498 บาทต่อเดือน  (ไม่รวมค่าติดตั้ง 70,000 วอน หรือประมาณ 1847 บาทต่อเดือน ) มีระยะเวลาสัญญา 3 ปีต่ออุปกรณ์ การดังกล่าวรวมค่าอินเทอร์เน็ต 5G เป็นที่เรียบร้อย


ข้อมูล hankyung  hankyung  news1  uplus  zdnet  khan