8 ก.ย. 2565 835 61

ฟีเจอร์ Satellite SOS (Emergency SOS via satellite) แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านดาวเทียมบน iPhone 14 และ 14 Pro ทำงานยังไง?

ฟีเจอร์ Satellite SOS (Emergency SOS via satellite) แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านดาวเทียมบน iPhone 14 และ 14 Pro ทำงานยังไง?

ในงานเปิดตัว iPhone 14 มีการพูดถึงฟีเจอร์ Emergency SOS via satellite หากไม่มีสัญญาณมือถือหรือ Wi-Fi สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียมได้ด้วยระบบ Emergency SOS via satellite ในพื้นที่ที่รองรับ


Apple ได้เพิ่มระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมเฉพาะกรณีฉุกเฉินบน iPhone รุ่นใหม่ ทำให้ผู้ใช้ส่งขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ (SOS) โดยไม่ต้องส่งข้อความใดๆ แต่กดขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพิกัดให้กู้ภัย ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่

หากคุณไปในพื้นที่ห่างไกลแล้วคุณหรือเพื่อนๆ ของคุณเปิด activate ฟีเจอร์ emergency SOS บน iPhone 14 หรือ 14 Pro ซึ่งมีชิปเซ็ตที่รองรับ

โดยระบบนี้ แตกต่างจากระบบ satellite-based ที่ส่ง data และ text ผ่าน Lynk ผู้ให้บริการ T-Mobile และ Starlink ต้องการเสาสัญญาณที่เชื่อมต่อได้เสถียรพอ แต่ Apple มีพันธมิตรคือ Globalstar เป็นผู้ให้บริการ traditional satellite connectivity operator คือดาวเทียม โดยใช้คลื่นพิเศษที่ต้องการเชื่อมต่อผ่านเสาอากาศพิเศษ

แต่การเชื่อมต่อกับดาวเทียมจะต้องหันทิศไปให้ตรงกับดาวเทียม (นึกถึงเราดูทีวีแล้วต้องปรับจานดาวเทียมให้ตรงกับดาวเทียม) โดย Apple ทำหน้าช่วยเหลือในการวางมือถือให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมและเสถียรที่สุด แต่แบนด์วิธมีจำกัด ดังนั้นจึงเหมาะกับการส่งข้อความสั้นๆ กระชับ ฉุกเฉิน บอกว่าเกิดอะไรขึ้น ใครเป็นอันตราย ทำให้ดาต้าที่ส่งไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการสื่อสาร โดยระบุเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ ตำแหน่งพิกัดที่ตั้ง ข้อมูลด้านการแพทย์ เช่น ต้องรับยานี้สม่ำเสมอ แพ้ยาอะไร จะถูกส่งอัตโนมัติ

โดยหลักการแล้วระยะเวลาในการสื่อสารอยู่ประมาณ 15 วินาที แต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ ว. แต่เป็นการสื่อสารทางเดียว ส่งให้คนที่รับผิดชอบเข้ามาดูแล 

โดยบริการนี้รองรับในช่วงแรกที่ U.S. และ Canada เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ ฟรี 2 ปี หลังจากช่วงเวลานี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ที่มา techcrunch