7 ก.ย. 2565 396 0

TCMA เดินหน้า Thailand Net Zero Cement & Concrete Roadmap 2050 แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิคการผลิตซีเมนต์คาร์บอนต่ำ

TCMA เดินหน้า Thailand Net Zero Cement & Concrete Roadmap 2050 แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิคการผลิตซีเมนต์คาร์บอนต่ำ

ชนะ ภูมี (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านซีเมนต์และคอนกรีต ในงานสัมมนาเรื่อง “LIMESTONE CALCINED CLAY CEMENT (LC3) Information Day” เพื่อขับเคลื่อน Thailand Net Zero Cement & Concrete Roadmap 2050 ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิคการผลิตซีเมนต์คาร์บอนต่ำ โดยมี สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และสมาชิกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และภาคการศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ภาพข่าวจากซ้าย

1. Prof. Shashank Bishnoi, Indian Institute of Technology Delhi

2. Ms. Anne Dekeukelaere, Cementis

3. จิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. Prof. Karen Scrivener, École Polytechnique Fédérale de Lausanne

5. Mr. Conradin Rasi, Chargé d'affaires, Embassy of Switzerland in Thailand

6. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

7. นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธุ์ นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

8. ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์