16 ส.ค. 2565 890 13

Gilat Satellite ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 5G และ 4G เพื่อเชื่อม Backhaul ขยายโครงข่าย 4G ในเขตป่าชนบทประเทศเปรู

Gilat Satellite ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 5G และ 4G เพื่อเชื่อม Backhaul ขยายโครงข่าย 4G ในเขตป่าชนบทประเทศเปรู
Gilat Satellite Networks Ltd ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมพร้อมประสานความร่วมมือ Internet para Todos ถือเป็นองค์การภาครัฐในประเทศเปรู ที่จะให้บริการขยายสัญญาณบริการ Backhaul ในการขยายโครงข่าย 4G เพื่อให้ประชาชนชาวเปรูสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะพื้นที่ขว้างที่เป็นหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมากเพื่อเอาชนะความซับซ้อนทางภูมิศาสตร์สูงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครั้งนี้จะทำให้ลดช่องว่างทางด้านดิจิตอลในลาตินอเมริกาและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังกล่าวเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพให้กับประชาชน อีกทั้งความร่วมมือด้านเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็น Telefónica, Meta (เดิมคือ Facebook), IDB Invest และ CAF


การขยาย Cell site โครงข่าย 4G ในครั้งนี้สามารถติดตั้งสถานีฐานมากกว่า 100 แห่งครอบคลุมพื้นที่ในชนบทและหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งทั่วประเทศ ช่วยแก้ไขรอยต่อบอร์ดแบนเอาชนะอุปสรรคทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระดับโลก ระหว่าง Telefónica และ Meta เพื่อเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลในละตินอเมริกา ในรูปแบบที่ยั่งยืนบนพื้นที่จังหวัดที่มีความซับซ้อนทางภูมิศาสตร์สูงและที่สำคัญโครงการดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อทุกคนได้เป็นจำนวนมหาศาลโดยไม่ต้องเชื่อมต่อในรูปแบบเดิมเช่นการรักษาสาย Fiber เข้าพื้นที่ ส่งผลทำให้เกิดกลไกที่สำคัญในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562Gilat Satellite Networks เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านการสื่อสารบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม ด้วยประสบการณ์ 30 ปี  โดยออกแบบการสื่อสารระหว่างภาคพื้นดินที่หลังสมัยและให้บริการโซลูชั่นที่ครอบคลุมการบริการในรูปแบบ end-to-end  ขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้วยแพลตฟอร์มเครือข่าย VSAT บนคลาวด์ ผ่าน เทคโนโลยี Solid State Amplifiers (SSPA) กำลังสูง และ Block Upconverters (BUC) เพื่อเชื่อมต่อบอร์ดแบนระหว่างองค์กรการเชื่อมต่อบนเครื่องบิน การเดินเรือ รถไฟ การป้องกันภัยและความปลอดภัยทางด้านสาธารณะ  อีกไม่นานนี้ทางบริษัทเตรียมก้าวไปอีกขั้นโดยการขยายความสามารถของดาวเทียมให้รองรับแอปพลิเคชันรุ่นต่อไปเพื่อรับส่งสัญญาณบรอดแบนด์รูปแบบ 5G และ IoT เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างเที่ยวบินและการเดินเรือ  รองรับการประมวลผล edge ขั้นสูง ผ่านเครือข่ายดาวเทียมกับโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และ SDN/NFV ผ่านเทคนิคการเร่งความเร็วแบบฝังเลเยอร์ ⅔ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (CapEx และ OpEx) เพื่อให้ได้ความเร็วเกิน 1 - 2  Gbps 

ข้อมูล
Satnews  Developingtelecoms  Gilat.Satellite.Networks  Gilat  Satnews