15 ส.ค. 2565 719 48

กลุ่มเบญจจินดา เข้ารับรางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น

กลุ่มเบญจจินดา เข้ารับรางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่   กลุ่มเบญจจินดา รับมอบในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards :Thailand  Cybersecurity  Excellence Awards 2022 หน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นระดับชาติ โดยมี ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(สกมช.)โดยมี ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด, ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา ร่วมงานในครั้งนี้