20 ก.ค. 2565 632 2

วุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์ จี้ให้ผลักดันบริการ Wi-Fi ฟรี ให้บริการในโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง

วุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์ จี้ให้ผลักดันบริการ Wi-Fi ฟรี ให้บริการในโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง

วุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์ Sherwin Gatchalian (เชอร์วิน กัตเชเลียน) พยายามผลักดันบริการ Wi-Fi ฟรี ให้บริการในโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง


โดยได้กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ว่าจะมีแผนการติดตั้งบริการ ฟรีไวไฟ หรือ Free Wi-Fi ในพื้นที่ของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โดย กัตเชเลียน ระบุว่า เพื่อต่อยอดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพยายามผลักดัน พระราชบัญญัติการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรีในสถานที่สาธารณะ มาตรา 10929 (Free Internet Access in Public Places Act.) ซึ่งจะช่วยเร่งขยายโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล หรือ digital transformation สำหรับภาคการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและประชาชนว่าในโรงเรียนจะเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต หลังวิกฤตโรคระบาดโควิด การเรียนการสอนแบบ new normal จะขยายโอกาสในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มและยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยทางกระทรวงไอซีที (DICT) จะผลักดันการติดตั้ง พัฒนา และเริ่มให้บริการ Wi-Fi ฟรีในโรงเรียนเอกชนทั้งหมด โดยข้อมูลจาก DICT ระบุว่า มีเพียง 945 โรงเรียนของสังกัดของรัฐที่มีบริการ Wi-Fi ฟรี หรือเพียงแค่ 2 เปอร์เซนต์ของจำนวนโรงเรียนเอกชนทั้งหมดของประเทศ โดยอ้างอิงจากข่าวก่อนหน้านี้ ช่วงโควิด ปี 2020 จากรายงานข่าว ทาง DICT ได้มีการตั้งเป้าเร่งติดตั้งบริการ Wi-Fi ใน 2,527 โรงเรียนเอกชน และ 1,804 สถาบันการศึกษาของรัฐ ในสังกัด Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)

Wi-Fi ฟรี https://freepublicwifi.gov.ph/livehotspots/

inquirer.net