18 ก.ค. 2565 128 0

“5GCT” สตาร์ทอัพไทย…ชูนวัตกรรมเมืองเพื่อความยั่งยืนของไทย บนเวที Smart city ระดับโลก

“5GCT” สตาร์ทอัพไทย…ชูนวัตกรรมเมืองเพื่อความยั่งยืนของไทย บนเวที Smart city ระดับโลก

5G Catalyst Technologies หรือ “5GCT”’http://5gct.co พร้อมให้บริการ Urban Data Platform แพลตฟอร์มเดียวที่รวมความสามารถการบริหารการจัดการเมืองในรูปแบบ Data Visualization and Dashboard ที่ครบครัน ซึ่งเราเป็นสตาร์ทอัพไทยรายแรกและรายเดียวที่ชูนวัตกรรม Smart City ในSDG# 11 ของ United Nations ซึ่งถือเป็นเวทีระดับโลก พร้อมขยายความร่วมมือใน 10 เมืองทั่วประเทศไทยภายในปี2567 

Urban Data Platform ถือเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อผู้บริหารเมืองสามารถจัดสรรทรัพยากรและบริหารจัดการเมืองผ่านข้อมูลดิจิทัล การแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์การเชื่อมโยงข้อมูลระบบการจราจรรวมถึงการวิเคราะห์สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการแสดงผลที่จุดเดียวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ     

(
Data Visualization and Dashboard) ส่งเสริมทำให้เกิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  โดยข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำเมือง ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปพัฒนา ออกแบบและช่วยปรับปรุงเมืองยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ผ่านผู้นำความเป็นเลิศระดับโลก
5GCT ซึ่งคือเป็นไทยสตาร์ทอัพแรกที่ได้การคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Sustainable Development Goals – SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อทำให้โลกดีขึ้นภายในปี 2030 ผ่านการประชุมกลุ่ม SDG# 11 ของ United Nations ในหัวข้อทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make Cities Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable) ที่ถูกจัดขึ้นที่เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงการประชุม World Economic Forum ปี 2022

ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการนำเทคโนโลยีล้ำสมัย
Urban Data Platform กับการบริหารเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นได้จริงผ่าน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ซึ่งรวมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมงาน Thailand 5G Summit 2022 : The 5G Leader in the Region ด้วยการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ NT ตั้งแต่ปี 2020 5GCT ได้เปิดตัวโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะที่เปิดใช้งาน 5G อย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศไทยในบ้านฉาง จังหวัดระยอง โครงการนี้ได้รับการดัดแปลงอย่างกว้างขวางโดยประเทศ เนื่องจากเป็นโซลูชันแรกที่ช่วยสร้างโซลูชันแบบรวมศูนย์ได้สำเร็จโดยเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญโดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ e-governance โดยวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญสำหรับ รากฐานของแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองแบบเปิดสำหรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

5GCT มีความมุ่งมั่นสานต่อความตั้งใจของ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ) ที่ต้องการให้อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย โดยเฟสแรกจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

คุณนิพัทธ์ ยมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี หรือ
Chief Technology Officer กล่าวว่า เราได้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อบรรลุภารกิจในการช่วยเหลือเมือง เพื่อให้เมืองเกิดความยืดหยุ่น (Interoperability)ในการบริหารงานและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกมิติของข้อมูลเมืองที่สำคัญจากหลายผู้ให้บริการให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ( All in One Single Platform )  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถื่นให้ยั่งยืนผ่านแพลตฟอร์ม Urban Data Platform เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับชาติอย่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อระบบการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างระบบนิเวศของเมืองเข้าด้วยกัน

คุณชาริณี แชนน่อน กัลยาณมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กล่าวว่า ปีนี้เราได้ดำเนินการเริ่มงานติดตั้งแพลตฟอร์ม Urban Data Platform อัจฉริยะต้นแบบ 3 เมืองและตั้งเป้าที่จะขยายเป็น 10 เมืองภายในปี 2567  เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยการนำเคสในการปฏิบัติงานจริงไปจัดแสดงในงาน Sustainable Development Goals – SDGs เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และที่ World Urban Forum เพื่อนำประเทศไทยและพลเมืองไทยไปสู่มาตรฐานเมืองระดับโลก 

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังมีคำถามและสนใจทํางานร่วมหรือใช้งานแพลตฟอร์ม
Urban Data Platform เพื่อนำไปติดตั้งทุกเมืองทั่วประเทศไทย รวมถึงผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่พร้อมร่วมงานสร้างเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) สามารถติดต่อได้ที่ Marketing@5gct.co สําหรับนักลงทุนติดต่อ ir@5gct.co