30 มิ.ย. 2565 530 0

#ReelsTH มาถึงไทยแล้ว! Facebook เปิดตัว Instagram Reels พร้อมปล่อยฟีเจอร์เพลงเต็มรูปแบบในประเทศไทย เพิ่มช่องทางใหม่ให้คนไทยได้สนุกและสร้างสรรค์ความเป็นตัวเอง

#ReelsTH มาถึงไทยแล้ว!  Facebook เปิดตัว Instagram Reels พร้อมปล่อยฟีเจอร์เพลงเต็มรูปแบบในประเทศไทย  เพิ่มช่องทางใหม่ให้คนไทยได้สนุกและสร้างสรรค์ความเป็นตัวเอง

Facebook ิดตัว Reels (รีลส์) ในระเทศไทย ีเจอร์ใหม่นำเสนอระสบการณ์บน Instagram ให้ผู้ใช้งานได้สร้างสรรค์ แบ่งัน และค้นบวิดีโอสั้นและเิ่มลูกเล่นตัดต่อต่างๆ ร้อมเิดตัวผลิตภัณฑ์ด้านดนตรีบน Facebook และ Instagram โดยเผยความร่วมมือการเ็นันธมิตรอุตสาหกรรมดนตรีเื่อนำเสนอเจอร์ใหม่ๆ ให้ชาวไทยได้ใช้งาน

เรารับังและได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่ชุมชนผู้ใช้งานของเรามองหา นอกเหนือจากช่องทางการแชร์วิดีโอทั่วไแล้ว วกเขายังอยากมีวิธีการสร้างสรรค์ใหม่ๆ หรือรับชมวิดีโอสั้น หรือวิดีโอที่มีลูกเล่นในการตัดต่อเื่อเิ่มความสนุกในเนื้อหา และเิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเ็นครีเอเตอร์ระดับโลกที่เข้าถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นและมีความหลากหลายขึ้นบน Instagram เรามองว่า Reels ็นส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตด้านความบันเทิงบน Instagram ในวันนี้เรามีความยินดี และรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำเสนอช่องทางใหม่ๆ เื่อให้คนไทยได้แสดงออกถึงตัวตนที่เ็นเอกลักษณ์ของวกเขาผ่าน Reels” คุณเอริน เตติกรูว์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Reels กล่าว

มาเ็นครีเอเตอร์บนเวทีระดับโลกผ่าน 
Instagram Reels กันเถอะ
การเิดตัว Reels ในครั้งนี้ถือเ็นการมอบื้นที่ให้ผู้คนได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในรูแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ เื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ใหญ่ขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้น โดย Reels นั้นมาร้อมีเจอร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อด้วยเอกต์ และรับชมวิดีโอแบบ short form ความยาวระมาณ 15-30 วินาทีได้ โดยแท็บสำหรับ Reels จะถูกเิ่มเข้ามา ในขณะที่ผู้ใช้งานยังคงสามารถแบ่งันเรื่องราวดีๆ ผ่านวิดีโอทาง Instagram Stories ข้อความส่วนตัว และีดข่าว ได้ตามกติ

ตั้งแต่วันนี้เ็นต้นไ (
23 มีนาคม 2564) ผู้ใช้งานในระเทศไทยสามารถใช้ Reels ได้ผ่านังก์ชันกล้องของ Instagram ื่อถ่ายวิดีโอลง Reels ได้โดยตรง หรือสามารถนำวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องมาตัดต่อโดยใช้ีเจอร์ต่างๆ ที่มีให้ โดย Reels นั้นมีเครื่องมือต่างๆ ที่ออกแบบมาเื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอสนุกสุดสร้างสรรค์ได้ เช่น

-  ความเร็ว:
 สามารถเลือกเร่งความเร็ว หรือทำให้วิดีโอหรือเสียงดนตรีช้าลงได้ เื่อให้วิดีโอเข้ากับจังหวะ หรือทำเ็นวิดีโอสโลโมชันได้
-  ตัวตั้งเวลา: ตั้งเวลาอัดคลิได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ
-  ตัวหนังสือและสติกเกอร์: ผู้ใช้งานสามารถเิ่มตัวหนังสือหรือสติกเกอร์ในเวลาที่กำหนดได้
-  การจัดแนว: ตั้งหรือเรียงสิ่งที่ต้องการจะถ่ายจากคลิก่อนหน้าให้ตรงกันก่อนที่จะอัดคลิต่อไ เื่อให้แต่ละเทคลื่นไหล ไม่ว่าจะมีการเลี่ยนชุดหรือเิ่มเื่อนเข้าไในวิดีโอ
-  แต่งให้สวย: เิ่มความเนียนสวยให้กับวิดีโอ โดยสามารถเลือกความเข้มของเอกต์ได้
-  การเิดตัว Reels ในระเทศไทยครั้งนี้เนการมอบช่องทางใหม่ๆ ให้ผู้ใช้งานชาวไทยได้สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและสะท้อนคาแรคเตอร์และความคิดสร้างสรรค์ที่วกเขามี โดยแท็บสำหรับ Reels นั้นจะทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถค้นบวิดีโอที่เก็บช่วงเวลาแห่งความสนุกและแรงบันดาลใจทั้งจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ และครีเอเตอร์บน Instagram

สร้างอนาคตแห่งความบันเทิงด้วย 
Reels และดนตรี
นอกเหนือจากการเิดตัว Reels บน Instagram แล้ว วิสัยทัศน์ของ Facebook และการทำงานด้านดนตรี มีความเหมือนกันในเรื่องของการร่วมสร้างชุมชน การทำให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น การเ็นช่องทางการแสดงออก และการเ็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น Facebook จึงได้เิดตัวช่องทางใหม่เื่อให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกับศิลนหรือกลุ่มคนดนตรีที่วกเขาชื่นชอบผ่านแอลิเคชันในเครือ

Facebook 
ิดตัวีเจอร์เลงบน Facebook และ Instagram แบบเต็มรูแบบโดยมองว่าเนอนาคตแห่งความบันเทิงของแอลิเคชันในเครือ โดนครอบคลุมีเจอร์ดังนี้
-  คลังเลงที่ใหญ่ขึ้น เื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาไร้อมกับเลงที่ถูกลิขสิทธิ์
-  สติกเกอร์เลงบน Facebook Stories และ Instagram Stories
-  สติกเกอร์เนื้อเลงบน Facebook Stories และ Instagram Stories
-  การใส่เลงบนโรไล์ Facebook

เรานำเสียงเลงและดนตรีมาอยู่บนื้นที่ที่ผู้คนใช้เื่อแชร์และเชื่อมต่อถึงกันอยู่แล้ว นั่นทำให้การนำเสนอระสบการณ์ดนตรีของเรามีเอกลักษณ์เฉาะตัว เราทำงานร่วมกับันธมิตรด้านเลงและดนตรีเื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเชื่อมต่อบนโซเชียลให้กับเหล่าศิลิน นักแต่งเลง คนรักดนตรี และผู้คนผ่านแอลิเคชันในเครือ โดยเฉาะ Facebook และ Instagram” คุณธารินาถ ภัทรเรืองรอง ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธันธมิตรด้านความบันเทิงของ Facebook ระเทศไทย กล่าว

การเิดตัวีเจอร์ด้านดนตรีในระเทศไทยนี้ เกิดขึ้นได้ผ่านการร่วมมือกับนธมิตรที่หลากหลาย รวมถึงบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ระเทศไทย) จำกัด โดยคุณณฐล ศรีจอมขวัญ ระธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า
 “ในยุคัจจุบัน คนรับเลี่ยนวิธีการงเลงและใช้งานดนตรีด้วยรูแบบใหม่ๆ ตลอดเวลา สำหรับีเจอร์เลงของ Facebook และ Instagram ที่เิดตัวใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ที่ชอบดนตรีได้สัมผัสผลงานและรู้จักอุตสาหกรรมดนตรีในมิติใหม่ๆ มากขึ้น อีกทั้งยังเข้าถึงดนตรีได้ง่ายขึ้นในชีวิตระจำวัน MCT สนับสนุน ัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีในระเทศมาโดยตลอด เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Facebook ที่จะนำเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการแบ่งันบทเลงต่อผู้คน สร้างสรรค์งานดนตรีที่วกเขารัก รวมถึงเิ่มโอกาสการทำงานให้ศิิน ผู้สร้างสรรค์ ได้เข้าถึงกลุ่มแนเลง ผมมองว่าัจจุบัน Facebook และ Instagram ได้กลายมาเ็นส่วนสำคัญในการขยายผลงานให้กับศิลิน นักแต่งเลงอย่างมาก เราหวังว่าีเจอร์เลงใน Facebook และ Instagram นี้จะช่วยให้ศิลินได้แชร์ผลงานของตัวเองกับแนๆ Music creators ได้สร้างสรรค์ผลงานให้ Music lovers ังอย่างทั่วถึงมากขึ้น

ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสีเจอร์ลงแบบเต็มรูแบบได้ทั้งบน 
Facebook และ Instagram และอย่าลืมลองใช้ Instagram Reels ร้อมติดแฮชแท็ก #ReelsTH ได้แล้ววันนี้